Tilskudd skal gå til støtteverdige prosjekter og tiltak initiert av komponister, utøvere og relevante organisasjoner tilknyttet bergensområdet.

Morten Eide Pedersen, © UiB

Morten Eide Pedersens minnefond ble opprettet ved at arven etter komponisten og læreren Morten Eide Pedersen (1958-2014) ble gitt til musikkforeningen Avgarde. Avgarde er et samarbeid mellom musikere, komponister, studenter og organisasjoner i bergensområdet, og har som mål å fremme improvisasjons- og samtidsmusikken.

Fondet, som var på 7,7 millioner kroner da det ble overrakt tidligere i år, skal stimulere til nyskaping og utvikling for komponister og musikere i bergensregionen ved å gi støtte til bestillingsverk, realisering av nyskapende prosjekter og fremføringer samt andre tiltak som gjør det enklere å etablere seg og virke som komponist.

Det er første gang det lyses ut penger fra fondet.

Publisert:

Del: