Seksjonen for teater, musikk og dans i Norsk kritikerlag utdeler hvert år ut et reisestipend for en særlig fortjenstfull innsats som kritiker, og i år er det Mona Levin som har mottatt Reidar Mjøens legat.

Mona Levin er teaterkritiker i Aftenposten med musikkteater som spesialområde. I sin tale sa seksjonsleder Emil Otto Syvertsen at Mona Levin vet mer enn de fleste hva som skal til – og hva det koster – å stå fram for publikum. “Hun har en grundig og bred fagkunnskap, og kanskje nettopp derfor har hun både kunstnerens og journalistens respekt. Hun kjenner kravet om absolutt presisjon i utarbeidelsen, grundig forarbeid og analyse, og det absolutte krav til etterrettelighet”, heter det i begrunnelsen for prisutdelingen.

Publisert:

Del: