Ny åremålsperioden til Borealis-lederen, som blir sittende frem til og med festivalen i 2009.

Borealis2007_logo

Styret i Borealisfestivalen vedtok nylig å tilby Nicholas H. Møllerhaug en ny periode som festivalsjef. Første åremålsperioden – på tre år – gikk ut i august 2007.

Styret mener Borealis er inne i ei god utvikling, og det er styrets oppfatning at kontinuitet i administrasjonsarbeidet er vesentlig i festivalens kommende fase. Nicholas Møllerhaug har brei kompetanse og ikke minst evne til en kvalitativ gjennomføring av festivalen. Dette har vært kriterier styret har lagt vekt på i sin beslutning.

Møllerhaug takket ja til å sitte som leder i en toårsperiode – til og med festivalen i 2009.

Det er styret i Borealis som melder om dette.

Publisert:

Del: