Statsbudsjettet betegnes som en skuffelse for Molde Internasjonale Jazzfestival, som synes Kultur- og Kirkedepartementet bedriver ulik behandling av knutepunktinstitusjonene. Også Norsk jazzforum beklager det de bestegner som “store forskjeller i offentlig støtte”, og mener at forskjellsbehandlingen er uheldig, dersom man vil beholde bredden blant norske musikkfestivaler som er knyttet opp til knutepunktordningen.

Saxappell

Av Tore Flesjø, daglig leder, Norsk jazzforum

Av Statsbudsjettet som ble lagt fram i går var en skuffelse for Moldejazz. Forslaget om en økning på kun kr. 79 000,- fra i fjor, er ikke i nærheten av å dekke indeksreguleringen.

Men den største skuffelsen var nok likevel at skjevheten i fordelingen av offentlig støtte til de tre knutepunktinstitusjonene Festspillene i Bergen, Festspillene i Nord-Norge og Olavsfestdagene, er kraftig forsterket. Moldejazz har i mange år jobbet for å rette opp denne skjevheten; og har som regel fått mellom 20 og 25 prosent av sitt budsjett i offentlig støtte, mens de øvrige knutepunktinstitusjonene har fått over halvparten.

I tillegg har nå Festspillene i Nord-Norge fått en økning på over 2 millioner kroner som betyr at deres offentlige støtte er vesentlig høyere. For et par år siden gikk både Moldejazz og Festspillene i Nord-Norge med kraftig underskudd. Den gangen fikk de beskjed av staten om at det ikke ville bli noen økning i støtten før de klarte å snu trenden. Det klarte Moldejazz, men Festspillene i Nord-Norge gikk underskudd også i fjor. Resultatet var krisehjelp til Festspillene i Nord-Norge på 2 millioner i fjor, og i det nye statsbudsjettet ser det ut til at en økning på 2 millioner er blitt en fast post. Olavsdagene opplevde en økning på 2 millioner for to år siden, og får en ny million i 2004.

Norsk jazzforum er skuffet over de store forskjellene i offentlig støtte. En så kraftig forskjellsbehandling er ikke heldig for å beholde bredden blant norske musikkfestivaler knyttet opp til knutepunktordningen. Vi viser til Kulturdepartementets formulering fra forrige kulturmelding om at:

“- Departementet ser ingen grunn til at denne avanserte og etablerte musikkform skal behandles så forskjellig fra andre musikkformer på høyt nivå som tilfellet er i dag, og vil derfor utrede etablering av et eventuelt jazzforum.”

Vi håper derfor Stortinget vil rette dette opp i sin endelige budsjettbehandling i høst.

Moldejazz har eksistert i 43 år og er Norges eldste og største jazzfestival. Over 35 000 mennesker besøker festivalen hvert år, og årests nye stasninger som Bjørnsonhuset som hovedkonsertsal, Alexandraparken og Rådhusplassen’s barne- og familieaktiviteter, har blitt store suksesser.

Publisert:

Del: