En 12-årsperiode etter krigen deles opp og eksponeres med tre konserter.

Det er Norges musikkhøgskole (NMH) som inviterer til minifestival der tre konserter skal ta for seg hver sin periode i norsk musikk fra 1956 til 1968.

Lørdag 19. mars kl. 14 i Nasjonalbiblioteket er teamet “Gryende modernisme 1956 – 1960”, og Hans Christian Bræin, Tor Espen Aspaas, Morten Carlsen, Einar Henning Smebye og Quartetto Testosterone spiller musikk av Arne Nordheim, Finn Mortensen, Gunnar Sønstevold, Karl Andersen og Antonio Bibalo.

Mandag 21. mars kl. 22 på Musikkhøgskolen er tittel “Aftonlandet – den heftige modernismen (1960-65)”. Musikkhøgskolens sinfonietta med dirigent Per Sigmund Thorp, Mona Julsrud, Jorunn Marie Bratlie, Tor Espen Aspaas, Ivar Anton Waagaard, Bjørn Boysen, Andrei Kassatkine og Wolfgang Plagge spiller musikk av Arne Nordheim, Egil Hovland, Finn Mortensen og Knut Nystedt.

Lørdag 26. mars kl 13.00 i Nasjonalbiblioteket er det konsert under vignetten Modernismens aftensang (1965-68). Da spiller Musikkhøgskolens kammerkor med dirigent Oddgeir Kjetilstad, Quartetto Testosterone, Kjell Tore Innervik, Mats Claesson, Mona Julsrud, Morten Halle, Wolfgang Plagge og Rob Waring musikk av Kåre Kolberg, Alfred Janson, Arne Nordheim og Bjørn Fongaard.

Konsertserien er en del av Elef Nesheims forskningsarbeid og NMHs satsingsområde innenfor forskning og utvikling. Nesheims bok Fra modernisme til postmodernisme planlegges utgitt på Unipub forlag høsten 2011.

Publisert:

Del: