– Vi har en drøm om at minoritets-Norge, både samer, kvener, tater-folket og innvandrer-miljøer kan forene krefter til nyskapende kulturarbeid, samtidig som vi skal være stolte av vår egenart og arv, sier arrangør og musikksjef, Harald Devold i Musikk i Finnmark. Mari Boine vil spille under neste ukes store idédugnad for prosjektet, som også samler deltagere som Khalid Salimi, Einar Solbu og Anders Somby fra Samisk Kunstnerråd.

Mari Boine

Sametinget og Finnmark Fylkeskommune har bedt Musikk i Finnmark og Hermetikken Næringshage om å utrede innholdet i og grunnlaget for å skape et verdenssenter for minoritetskultur i Indre-Finnmark. Rikskonsertene bidrar med sin faglige tyngde og innsikt i minoritetskultur. Institusjonen gjennomfører årlig 1200 konserter med utøvere fra alle verdens hjørner.

Som et ledd i forprosjektet, inviteres det til idedugnad i Karasjok 25.-26.april. Her vil både politikere og fagfolk i fra kunst, kultur, forskning og utdanning kunne komme med innspill om hvorvidt visjonene om et slikt senter er realistiske, og hva innholdet i et framtidig verdenssenter kan være.

— Verdensartisten Mari Boine, og hennes multikulturelle gruppe, bidrar med spirituell sang, poesi og musikk. Og vi får lære mer om den opprinnelige etno-musikken på Nordkalotten, med ord og toner av virtuosen Øisten Hanssen, heter det fra arrangørhold.

Universitet i Oslo er det fremste når det gjelder forskning på “Kulturell kompleksitet i det nye Norge,” under ledelse av den kjente sosialantropologen Thomas Hylland Eriksen. Doktorgradsstipendiat Sharam Alghasi, en av hans nærmeste medarbeidere, deler sine erfaringer med seminar-deltakerne.

— Vårt håp er at verdenssenteret for minoritetskulturer skal fungere som et inkluderende sted hvor både norske og internasjonale minoritetskulturer kan møtes til samarbeid, inspirasjon og utvikling, sier Harald Devold i Musikk i Finnmark.

Samene er den eneste minoriteten som er anerkjent som urfolk i Norge og Europa. Finnmark har i gjennom tusener av år vært treffpunkt for ulike kulturer, som kvensk, russisk, samisk og norsk, og slik vil det fortsatt være i framtiden.

— I Kautokeino har man Kompetansesenteret for urfolks rettigheter hvor jus og systemer er i fokus. Vår visjon og tanke ligger på et kulturnivå, hvor vi ser for oss et levende senter, hvor kulturelle uttrykk møtes for å skape et fargerikt og dynamisk felleskap, sier Harald Devold.

Hele seminarprogrammet kan intereserte studere nærmere på www.hermetikken.no.

Publisert:

Del: