Under konferansen om minoriteters musikk i Hanoi nylig ble den amerikanske fiolinisten og dokumentarfilmmakeren Victora Vorreiters store prosjekt ”Songs of Memory” presentert for første gang for et internasjonalt publikum.

© Victoria Vorreiter

Høyt oppe i fjellene i Det Gyldne Triangel, hvor det en gang i tiden ikke fantes grenser mellom landene Thailand, Laos og Myanmar, lever en rik og mangfoldig stammekultur, noen mener opptil 130 omvandrende folkegrupper. De best kjente er stammer som Karen, Hmong, Mien, Lahu, Akha og Lisu, alle grupper som har bevart sin uavhengighet og identitet, og som hver for seg representerer en ekstraordinær kultur: i historie, språk, skikker, kunst, religion og bekledning. Ikke mindre slående er deres musikalske tradisjoner. Som folkegrupper som har levet i pakt med naturen og sterkt preget av animisme, har disse fjellfolkene utviklet et bredt repertoar av seremoniell og religiøs musikk, og instrumentalstykker, som er en vital del av deres daglige liv.


(foto: Victoria Vorreiter)

Victoria Vorreiter er en kunstner som har gjort det til noe av en livsoppgave å dokumentere og beskrive disse seks kulturene. I fem år har hun bodd i det geografiske triangelet og fulgt dagliglivet til disse seks folkegruppene. Stammene som bor i det lite tilgjengelige fjellområdet forflytter seg fra fjell til fjell og driver vekseljordbruk og fangst, uavhengig av hverandre og av sivilisasjonen. Antakelig som den første har Victoria Vorreiter kommet ”innenfor” i noen av disse kulturene og blitt i stand til å dokumentere i film, skrift og ikke minst lyd, musikken, ritualene og livsformene i denne regionen.

Siden 2005 har hun rukket å samle et stort og variert arkiv av filmer, lydopptak og foto av tradisjoner som står i fare for å forsvinne ganske snart. Med sin kunstneriske bakgrunn oppdaget hun hvor mye som lå skjult i disse tradisjonene, og valgte å forfølge den muligheten som ga seg gjennom den tilliten hun bygget opp.

Noen lydeksempler

Det har blitt et unikt prosjekt i kraft av både sitt omfang og kvalitet, med følgende presentasjonsformer:

— en dokumentarfilm som gir et overblikk over hele prosjektet
— en utstilling av musikkinstrumenter, klær og billedmateriale
— en serie på tyve timelange filmer der hun følger de enkelte seremoniene i hele gjennomføringen, innenfor hver enkelt gruppe,
— en bok der hun redegjør for hele prosjektet, med unikt fotomateriale
— en website der prosjektet også presenteres og følges videre
— en dokumentasjons-CD med innspillinger av presentasjon av noen av musikkformene fra området

Det er en makeløs fremstilling i ord, musikk og film som burde kunne gå verden rundt, både på grunn av dens originalitet og høye kvalitet. Den er også makeløs fordi det er en kunstner i stedet for en forsker som går inn i rollen som deltakende observatør. Dermed kommer den estetiske siden av kulturene mer til sin rett enn en analytisk observasjon. Kanskje nettopp derfor trer også ulikhetene mellom kulturene klart frem som identiteter.

Allerede foredraget var et betagende møte med disse kulturene, og dette var Vorreiters første presentasjon av materialet utenfor sitt lille, selvbygde senter i Chiang Mai. Der har hun arbeidet i disse årene, uten noen form for offentlig eller privat støtteapparat, uten annen tanke for prosjektet enn å gjøre det best mulig. ”Songs of Memory” fortjener utvilsomt en større oppmerksomhet i kommende år.

Prosjektets hjemmeside

Kort video fra Chiang Mai Art and Culture Center

Publisert:

Del: