En enestående musiker, dirigent, pedagog og organisator har gått bort, skriver nåværende og tre tidligere presidenter i Norges Korforbund.

Kåre Hanken Foto: Ingrid Hanken

Meldingen om Kåre Hankens bortgang 3. juni var et trist budskap å motta for oss i korbevegelsen. Med ham har en enestående musiker, dirigent, pedagog og organisator gått bort. Hanken var en sentral person i arbeidet med å høyne den kunstneriske standarden på kor over hele Norge og med å styrke utdanningen på det korfaglige området. Han har også bidratt aktivt til å bygge strukturer for internasjonalt samarbeid på korfeltet og vært pådriver og faglig leder for et omfattende korutviklingsprosjekt i Sør-Afrika.

Kåre Hanken ble født i Ålesund i 1943. Han utdannet seg som kirkemusiker Musikk-konservatoriet i Oslo med senere studier i Sverige, Danmark og USA. Hanken spilte en sentral rolle i musikklivet i Ålesund, blant annet som organist, rektor for musikkskolen, leder for kirkemusikkfestivalen og som dirigent for Ålesund kirkekor og Ålesund kammerkor.

I 1987 flyttet han til Oslo. Han overtok som dirigent for Schola Cantorum, et kor han ledet fram til 2002. Dette førte til flere CD-utgivelser og internasjonale turnéer. Fra 1987 – 1991 var Hanken generalsekretær for Landslaget Musikk i Skolen. I 1991 ble han den første generalsekretæren i Norges Korforbund, en jobb han hadde fram til 2009. I denne perioden utviklet forbundet seg fra en organisasjon med svært begrenset sekretariat til en av de største og sterkeste kororganisasjonene i Europa. Ingen enkeltpersoner har vært viktigere for denne prosessen enn Kåre Hanken.

Kåre Hanken var en perfeksjonist. Det merket alle som opplevde ham som kordirigent eller underviser. Men også på mange andre områder – ikke minst de estetiske – hadde han høye kvalitetskrav. Noen ganger kunne vi som samarbeidet med Kåre spørre både oss selv og ham hva som fikk et så kvalitetsbevisst, musisk menneske til å bruke så mye av sitt liv på å administrere en amatørbevegelse med høyst varierende musikalsk nivå. Da kunne han gjerne svare med at koraktivitet jo har så utrolig mange ulike kvaliteter i seg – og han kunne med følelse fortelle historier om hva et korfellesskap hadde betydd for enkeltmennesker og grupper. Det var derfor ikke noe paradoks for ham å bruke sin store arbeidskapasitet både for å ivareta bygdekorenes interesser og for å få etablert et profesjonelt kor i Norge.

Kåre Hanken var tilhenger av at Norges Korforbund også skulle ta sitt delansvar som samfunnsaktør i bistandspolitikken, på linje med andre store frivillige organisasjoner. Han ble selv en hjørnestein i et Norad-finansiert trekantsamarbeid mellom Korforbundet, Norges musikkhøgskole og universitetet i Port Elisabeth om utvikling av dirigentutdanning på alle nivå i Sør-Afrika. En lokal samarbeidspartner sa om Kåre Hanken: “He is the Eric Ericson to South-Africa.” I 2000 ble han utnevnt til æresprofessor ved University of Port Elisabeth, og høsten 2008 ble han utnevnt til professor II ved Stellenbosch University.

Som dirigent har Kåre Hanken framført en rekke av litteraturens større verker for solister, kor og orkester, større a capella-verker og nyere norsk korlitteratur. Han la blant annet vekt på framføring og innspilling av Knut Nystedts banebrytende korrepertoar, et repertoar som har svært høy status internasjonalt. Kåre Hankens kunstneriske arbeid var preget av solid kunnskap og sikre, men samtidig kreative vurderinger. Både for sin konsertvirksomhet og sine plateinnspillinger har han høstet svært gode kritikker, nasjonalt så vel som internasjonalt. Hans framføringer preges av dyptgående verkforståelse, inngående kjennskap til og beherskelse av koret som musikalsk uttrykksmedium og stor formidlingsevne. Kåre Hankens utøvende virksomhet har uten tvil bidratt til å sette nye standarder for kvaliteten for korsang i Norge.

Også som redaktør for flere bøker bidro han til å fremme norsk korrepertoar. Han utga Griegs samlede korverker, en samling av Knut Nystedts musikk og boken Norsk kormusikk 1905-2005.

Studenter ved en rekke institusjoner i inn- og utland har fått glede av Hankens undervisning i korledelse. Særlig viktig var han som tilrettelegger av dirigentutdanninger i Sør-Afrika, men han var også gjesteforeleser i korledelse ved andre internasjonale universitet og større korseminarer, blant annet i Tokyo, Taiwan, Riga og Tallinn. Han var også gjestedirigent i flere land og dommer i internasjonale korkonkurranser.

Våre tanker går til døtrene Ingrid og Christine , stedatteren Maria og til hans kone Ingrid.

Stein Høyer (president i Norges Korforbund), Einar Eriksen, Theodor Lind og Pål Viset (tidligere presidenter i Norges Korforbund)

Publisert:

Del: