Norsk Kulturråd har fordelt 8.7 millioner fra to nye støtteordninger.

Til sammen behandlet rådet 257 søknader med en samlet søknadssum på kr 24 294 752.

Det ble bevilget 4, 2 mill fra musikerordningen og 4, 5 mill fra arrangørordningen. Budsjettrammen i 2009 er 10 mill kroner for hver av ordningene.
 
Begrepet rytmisk musikk er gitt en vid definisjon, og favner pop, rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk samt alle undersjangre og blues og visesang.
 
 
Musikerstøtten
 Kulturrådet har valgt å støtte flere turneer i Norge, blant annet med Simon Says No!, Torch, Joddski, Kristin Asbjørnsen, El Caco, Unni Boksasp Ensemble, Harrys Gym og The Low Frequency in Stereo. Det er også gitt tilskudd til flere turneer i utlandet med blant annet Los Plantronics, Susanna, Mortiis, Casiokids, Simon Says No!, Spindel, Zeromancer, Taake, Next Life, Vreid og Pirate Love.
 
Tre band er tildelt toårig musikerstøtte. Datarock er tildelt turnéstøtte på kr 300 000 i 2009 og kr 300 000 i 2010 til internasjonal lansering av albumet “RED”. Enslaved er tildelt kr 300 000 i 2009 og kr 300 000 i 2010 til internasjonale turneer, blant annet turné i USA våren 2009. Huntsville er tildelt kr 75 000 i 2009 og kr 75 000 i 2010 for turneer i Europa og Nord-Amerika.
 
Formålet med ordningen er å styrke rammevilkårene for profesjonelle musikere gjennom støtte til turnèvirksomhet og konsertproduksjon. I fordelingen av midler har Kulturrådet vektlagt utøverens kunstneriske kvalitet, kontinuitet og virksomhetsnivå, og at utøverne og de ulike rytmiske sjangrene har ulike rammebetingelser for å skape og utøve musikk.
 
Arrangørstøtten
Både mindre konsertarrangører over hele landet og etablerte klubber i byene som The Villa og Blå (Oslo), Hulen (Bergen) og Checkpoint Charlie (Stavanger) er tildelt arrangørstøtte for 2009. Det er også bevilget støtte til Zoom Urørt-arrangementer i Oslo og Stavanger fordi disse anses som viktige i promoteringen av ukjente band og artister.
 
Det er bevilget støtte til konsertserier og/eller helårsdrift til 41 jazzklubber over hele landet. De største tilskuddene er gitt jazzklubbene i de store byene Tromsø, Trondheim, Oslo, Stavanger, som hver mottar kr 150 000 i 2009.
 
Formålet med ordningen er å sikre drift og programmering av klubber og scener for rytmisk musikk. Kulturrådet har prioritert arrangører som presenterer artister på et høyt nivå.
 
Innenfor feltet tradisjonsmusikk er Den Norske Folkemusikkscena (Oslo) ved en tidligere bevilgning tildelt kr 780 000 for 2009. Nordic Black Theatre (Oslo) er tildelt et tilskudd på kr 100 000, og det er også gitt tilskudd til Folkemusikkscena på Rauland, Bergen Global Beat, Trondheim Etnoforum, Folkemusikkpøbben i Tromsø, Sápmusikk (Karasjok), Folk Klubb Steinkjer og Folkemusikkscena i Farsund.
 
Som en overgangsordning for 2009 har festivaler som tidligere kunne søke den nå nedlagte TARP-ordningen anledning til å søke. Festivalen Nordic Music Week (Stavanger) er tildelt kr 200 000 for 2009, mens festivaler som Glopperock (Sandane), Jorddunstfestivalen (Sør-Trøndelag), Ladyfest Oslo (Oslo), Grundsetmartn (Elverum), Tømmerfløtivalen (Solør) og latinfestivalen No Siesta, Fiesta! (Tromsø) også er gitt tilskudd for 2009.

Tilskuddsliste arrangørstøtten

Tilskuddsliste musikerstøtten

Publisert:

Del: