Arbeidsgruppen som skal vurdere ny organisering er oppnevnt.

Kulturdepartementet melder at de har nedsatt arbeidsgruppen som skal vurdere den framtidige organiseringen av Music Export Norway (MEN) og MIC Norsk musikkinformasjon.

Gruppen skal ledes av Henning Henriksen, assisterende departementsråd i Kulturdepartementet.

Disse er oppnevnt til å være med:

— Kristin Danielsen (direktør i MIC), på vegne av MIC
— Inger Dirdal (direktør i MEN), på vegne av MEN
— Dag Krogsvold (styreleder VME), oppnevnt fra IFPI og FONO
— Morten Andreassen (manager UNIT AS), oppnevnt fra MFO og GramArt
— Renée K. Rasmussen (forbundsleder MFO), oppnevnt fra MFO og GramArt
— Asbjørn Schaatun (komponist, styreleder NKF), oppnevnt fra NKF og NOPA

Med utgangspunkt i dagens virksomhet i MIC og MEN, ønsker departementet at gruppen skal foreslå en ny struktur som «sikrer ett høyt kompetent og ressursmessig effektivt organ».

Målsetningen til departementet er at det nye organet skal «ivareta og styrke arbeidsoppgaver tillagt MIC og MEN som er finansiert med midler over Kulturdepartementets budsjett».

MIC er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no

Publisert:

Del: