Musikernes fellesorganisasjon tilbyr gratis rådgivning til artister som skal opptre under by:Larm i Trondheim. Tilbudet omfatter gjennomgang av platekontrakter som ikke er undertegnet, og gjelder fra nå av og fram til 1. april 2003.

Arnfinn Bjerkestrand

— På denne måten følger MFO opp noe av det vi pekte på i vår høringsuttalelse til Norsk kulturråds rapport om populærmusikken. Vi mener at artister under etablering bør ha tilgang til kvalifisert rådgivning uten å måtte tenke for mye på hva det koster, sier forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand. Han legger til at dette er et ekstraordinært tilbud, som altså er avgrenset i tid.

— Helst ville vi gitt dette tilbudet til alle artister som er under etablering, men i denne omgang har vi vært nødt til å begrense det til de som skal spille under by:Larm. Grunnen til at platekontraktene ikke må være undertegnet, er at MFO ikke kan gå inn i eventuelle tvistesaker på vegne av ikke-medlemmer. Jeg håper at så mange som mulig vil benytte seg av dette tilbudet, fordi det gir artistene og MFO en fin mulighet til å bli bedre kjent med hverandre, sier Bjerkestrand.

Publisert:

Del: