Musikernes fellesorganisasjon (MFO) søker jurist til nyopprettet stilling som juridisk rådgiver, med opphavs- og avtalerett som spesialområde. Kjennskap til platebransjen og utviklingen innenfor området digitale medier er en forutsetning, heter det i stililngsutlysningen, som du nå kan lese i sin helhet her i Ballade.

MFO-illustrasjon, 2005

Musikernes fellesorganisasjon (MFO) er et fagforbund for musikere, artister, sangere, ballettdansere, musikk og dansepedagoger, sufflører og teater-inspisienter. Forbundet har mer enn 6 700 medlemmer.

Forbundet har hovedkontor i Oslo. Forbundet har 11 ansatte medarbeidere. I tillegg arbeider forbundets valgte leder og to valgte nestledere på hel eller deltid i forbundet.

Nå søker MFO søker jurist til nyopprettet stilling som juridisk rådgiver, med opphavs- og avtalerett som spesialområde.

Til stillingen ligger bl.a. generell rådgivning i opphavs- og kontraktsrettslige spørsmål, forhandlingsbistand og bistand i tvistesaker, internopplæring, utredningsarbeid og kursvirksomhet.

Det vil bli lagt vekt på gode samarbeidsevner. Kjennskap til platebransjen og utviklingen innenfor området digitale medier er en forutsetning.

Vi kan tilby lønn etter avtale, kollektiv pensjonsforsikring og et hyggelig arbeidsmiljø i lyse og trivelige lokaler i Oslo sentrum.

Tiltredelse etter nærmere avtale.

Nærmere opplysninger gis av forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand, på telefon 23 062 182, eller mobiltelefon 91 684 281.

Skriftlig søknad kan sendes til

Musikernes fellesorganisasjon
Postboks 8806 Youngstorget
0028 Oslo

innen 15. oktober 2005.

Forbundet er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge. Interesserte kan også lese mer på www.musikerorg.no.

Publisert:

Del: