Musikernes fellesorganisasjon (MFO) lanserer i disse dager egne informasjonssider for frilansmusikere på internett. Sidene ligger fritt tilgjengelig for alle, og forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand håper at de vil bli flittig besøkt.

Håkon Gebhardt, Øyvind Brandtsegg og Anne Sofie Halvorsen (Foto: MFO)

Frilans-sidene vil bli kontinuerlig oppdatert, og inneholder informasjon og tips på områder som er særlig relevante for frilansere. Blant de mer kuriøse emnene er en oppskrift på hvordan man selv kan inndrive legitimerte pengekrav. Etter anbefaling fra MFOs fagutvalg for frilansere (Anne Sofie Halvorsen, Øyvind Brandtsegg og Håkon Gebhardt) ligger sidene åpne også for ikke-medlemmer av MFO.

— Disse hjemmesidene er en styrking av MFOs tilbud til en gruppe medlemmer som vi er svært stolte av, men som samtidig er de som i størst grad krever individuell service, sier Bjerkestrand.

Omlag en fjerdedel av MFOs mer enn 6.000 medlemmer arbeider som frilansere på hel- eller deltid: Dette omfatter musikere og sangere innenfor alle musikalske stilarter, samt lydprodusenter og discjockeyer. I MFOs øvrige medlemsmasse finner vi bl.a. kirkemusikere, pedagoger, operasangere, ballettdansere, teaterinspisienter og teatersufflører.

På MFOs hjemmesider finner du bl.a. gode råd om etablering av egen musikervirksomhet, inkludert råd om opphavsrett, skatt og stipender. Vi anbefaler alle interesserte å ta turen til dette nye tilbudet fra MFO, som kan oppsøkes på web-adressen www.musikerorg.no/frilans/Frilans.htm

Publisert:

Del: