Satsene har virkning fra 1. april 2018.

Musikernes fellesorganisasjon (MFO) har vedtatt at alle forbundets anbefalte minstesatser i næring reguleres opp med 2,5 prosent fra 1. april 2018. Reguleringen er i samsvar med Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) sitt anslag for lønnsveksten i 2017.

De nye anbefalte satsene er:

Studio fonogram
(Gammel sats: 1.160) Ny sats: 1.190

Konsert
(Gammel sats: 4.310) Ny sats: 4.420

Seminarer
Per time (Gammel sats: 755) Ny sats: 775
Per dag inntil 6 timer (Gammel sats: 4.530) Ny sats: 4.650

Les også: Funker honorarsatsen

Kirkelige handlinger
(Gammel sats: 2.050) Ny sats: 2.105
Særskilt innstudering per time (Gammel sats: 580) Ny sats 595

Konsertteknikere
(Gammel sats: 4.100) Ny sats: 4.205

Inspisienter og produsenter
Møtegodtgjørelse inntil 3 timer (Gammel sats 1.500) Ny sats: 1.540
Dagsgasje inntil 10 timer (Gammel sats 5.000) Ny sats: 5.125
Ukesgasje (Gammel sats: 17.800 – 25.000) Ny sats: 18.245 – 25.625

Engasjementsavtaler som allerede er inngått, gjennomføres til avtalt pris selv om oppdraget skal finne sted etter 1. april 2018, skriver forbundet på sine nettsider.

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. Pr i dag er NOPA, NKF, MFO og NMFF medlemmer i Foreningen Ballade.

Publisert:

Del: