Artica Svalbard har åpnet kunstnerverksted og residens. Den norsk-samiske komponisten og jazzmusikeren en av tre kunstnere som får opphold.

– Åpningen av kunstnerverkstedet og residensen i Longyearbyen markerer selve startskuddet for Artica Svalbard, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland i en pressemeling.

Den norsk-samiske komponisten, jazzmusikeren og saksofonisten Mette Henriette er en av tre kunstnere som nå får opphold å Svalbard.

Kunstnerresidensprogrammet er ifølge meldingen en viktig del av Articas virksomhet. Artica skal bidra til utvikling av det norske kunst- og kulturfeltet ved å invitere kunstnere innen alle sjangre. Verksted for grafikere og studio for komponister, musikere, forfattere med flere blir stilt til disposisjon. Kunstnerne skal bo i Longyearbyen og virke sammen med det lokale kulturlivet.

Stiftelsen Artica Svalbard ble opprettet 8. november 2016 ved Kulturdepartementet, Fritt Ord og Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge. I tillegg til stifterne bidrar Sparebankstiftelsen DNB med økonomisk støtte. Virksomheten til Artica Svalbard omfatter et kunstnerresidensprogram, der kunstnere innen alle sjangre kan få opphold av ulik varighet i Longyearbyen, for å kunne skape og formidle kunst. Videre omfatter virksomheten offentlige arrangementer som skal fokusere på nordområdenes betydning.

Artica Svalbard skal bidra til debatt om nordområdenes betydning. Stiftelsen skal også bidra til å styrke den kreative næringen på Svalbard.

De første kunstnerne i residensprogrammet dekker feltene visuell kunst, musikk og film.

Publisert:

Del: