INNLEGG: At omleggingen av Rikskonsertenes offentlige konsertvirksomhet ble så radikal, var mer enn noen kunne ane, skriver Tore Flesjø, daglig leder i Norsk Jazzforum.

© Norsk jazzforum

Innlegget er et svar på Live Maria Roggens innlegg “Samstemt mot bånn

Når musiker Live Maria Roggen i dag tillegger Samstemt! alt ansvar for kulturdepartements omlegging av Rikskonsertenes offentlige konsertvirksomhet, er det behov for noe klargjøring.
Det har vært tydelig fra første dag at Kulturministeren, med bakgrunn i DIFI-utredningen, høringsrunder, stortingsmeldingen Samspill og Løken-utvalgets rapport, har ønsket å ta noen større grep. At omleggingen av Rikskonsertenes offentlige konsertvirksomhet ble så radikal, var mer enn noen kunne ane – også Samstemt!organisasjonene, inkludert Norsk jazzforum.

Les reaksjoner på omleggingen: * Opprørt og skuffet
* - Et særdeles dårlig valg * - Vil doble arrangørstøtten * - En veldig positiv omlegging

Kan ikke overstyre
Det har vært totalt 19 kultur-/musikkorganisasjoner i kulturdepartements referansegruppe i den saken – Samstemt!organisasjonene utgjør seks av disse. Samstemt! har ikke en makt og innflytelse som vil kunne overstyre både disse organisasjonene og kulturdepartementet selv. I Samstemt! sitt innspill til kulturdepartementet ble Rikskonsertenes viktige stilling som musikkformidler understreket. Men det ble sagt at Rikskonsertene bør reduserer sin aktivitet på det kommersielle området og overlate dette til markedet og de aktørene som er etablert på disse områdene de seneste årene. Rikskonsertene bør være et viktig supplement til, og ikke i direkte konkurranse med, dagens konsertprodusenter.

Aldri ønsket total nedleggelse
Samstemt! støtter det distriktsfokuset Rikskonsertene var opprettet for å ha, og skriver i innspillet at det er nødvendig med ytterligere utvidelse av samarbeidet med kulturhusene og klubbene rundt om i landet. Det har aldri vært et ønske om total nedleggelse av den offentlige konsertvirksomheten.

Det må også nevnes at Kulturdepartementet selv skisserte mulige alternativer for omdisponeringen av midlene til Rikskonsertene. Dette er årsaken til at Samstemt! har foreslått mulige omdisponeringer – hvis dette ble aktuelt (se Samstemt!s høringssvar). Samstemt! har ment at tilskuddsordningene i Norsk kulturråd bør styrkes med friske midler uavhengig av Rikskonsertenes omlegginger.

Kulturrådets Arnfinn Bjerkestrand: - Pengene gis til musikere

Relativt brutalt
For øvrig har Norsk jazzforum hatt et godt samarbeid med Rikskonsertene opp igjennom årene, ikke minst når det gjelder Jazzintro og Norwegian Jazz Launch. Dette har vi sagt tydelig i hele prosessen, også i siste møtet i Kulturdepartementet i går, 12. mai 2011. Både Norsk jazzforum og andre appellerte til at disse bra tingene ikke måtte gå tapt i den store omleggingen. På samme møte sa for øvrig Rikskonsertene at nå når kulturministeren relativt brutalt har tatt en beslutning, så må alle jobbe konstruktivt for å finne praktiske løsninger, og at det utover kommer samtaler om det operative. Både Norsk jazzforum og de andre organisasjonene ser fram til en god dialog.

Her kan du lese hele innspillet fra Samstemt! til kulturdepartementet

Publisert:

Del: