Nasjonalbiblioteket synes selvsagt ikke de kommersielle strømmetjenestenes diskografiske data i dag oppfyller behovet for presis gjenfinning og formidling av innspilt norsk musikk, skriver Richard Gjems.

Richard Gjems Foto: Nasjonalbiblioteket

Leder for Norsk musikkbibliotekforening, Frida Røsand, stiller i Ballade 4. mars noen oppfølgingsspørsmål vedrørende Nasjonalbibliotekets arbeid med digital formidling av norsk musikk. Vi kan igjen betrygge musikkbibliotekforeningen med at fraværet av ordet ”musikk” i Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018, ikke betyr at Nasjonalbiblioteket vil jobbe mindre aktivt og framtidsrettet med dette feltet enn nevnte e-bøker, film og dataspill. Samtidig vil vi understreke at Nasjonalbiblioteket selvsagt ikke synes de kommersielle strømmetjenestenes diskografiske data i dag oppfyller behovet for presis gjenfinning og formidling av innspilt norsk musikk.

I gang med evaluering
Nasjonalbiblioteket jobber kontinuerlig med å produsere og gi tilgang til kvalitetssikrede metadata på våre nettsider. Dette omfatter både pliktavlevert og upublisert innspilt musikk. Gitt historiske forhold ligger fortsatt mye av denne metadataen i flere kataloger og på ulike plattformer. På bakgrunn av dette foretar Nasjonalbiblioteket i disse dager en grundig strategisk evaluering av framtidige systemvalg, prioriteringer og ressursbruk. Det digitale musikkfeltet er stadig i hurtig endring, og det er viktig her å ta kloke veivalg som sikrer brukerne mest mulig diskografisk data i god kvalitet.

Hva gjelder forhandlinger rundt formidlingsrettigheter, er dette noe som det også jobbes kontinuerlig med på tvers av ulike materialtyper. Således er det vanskelig å kommentere på konkrete forhold som kostnader og betingelser for musikkfeltet på det nåværende tidspunkt.

Nasjonalbiblioteket deler Norsk musikkbibliotekforenings mål om lett tilgang for alle til norsk musikk med kvalitetssikret katalogdata, og vil jobbe aktivt med dette framover.

Richard Gjems
Seksjonsleder musikk
Nasjonalbiblioteket

Publisert:

Del: