Kulturbyråd Hallstein Bjercke mener det følger kunstneriske og politiske føringer med den økte støtten til Melafestivalen. – Ingen kunstneriske føringer, svarer festivalsjef Khalid Salimi.

Khalid Salimi

Melafestivalen får en økning på 800.000 kroner over neste års statsbudsjett.

Oslo kommune får derfor en uforutsett ekstrakostnad i 2013, fordi statsbudsjettet ble klart først etter at kommunen hadde lagt frem sitt eget kulturbudsjett. De tre knutepunktfestivalene i Oslo får 60 prosent av midlene gjennom staten, mens 40 prosent betales av Oslo kommune.

– Dette er veldig uheldig, særlig når hoveddelen av støtten er øremerket til Melas feiring av grunnlovsjubileet i 2014. Vi tvinges til å gi penger til kunstneriske føringer vi ikke er enige i, sier byråd for kultur og næring Hallstein Bjercke (Venstre).

Han mener det er feil at kommunens penger skal følge departementets politiske og kunstneriske prioriteringer.

– For meg er dette å utfordre to prinsipper jeg mener er viktige, nemlig at verken staten eller politikerne skal legge for sterke politiske eller kunstneriske føringer for en festival, sier Bjercke.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook

– Ingen føringer
Melafestivalen vil bruke pengene til å forberede aktiviteter til grunnlovsjubileet i 2014. Kunstnerisk leder Khalid Salimi avviser at det ligger noen føringer til grunn for bevilgningen. Han viser til at enhver søknad om en økning i knutepunktstøtten må begrunnes separat.

– Det er vanlig for festivaler å velge temaer. Vi ønsker å benytte grunnlovsjubileet til å gjenspeile utviklingen de siste årene, der Norge har forandret seg til å bli et mer åpent og mangfoldig samfunn. Det er denne utviklingen vi kommer til å legge vekt på i årene fremover, sier han.

Salimi har likevel forståelse for situasjonen kommunen er kommet opp i.

– En tettere dialog mellom kommunen og departementet i forbindelse med knutepunktfestivalene vil være fornuftig for begge parter og ikke minst for institusjonene, sier han.

Følg Ballade på Twitter

Nye kutt
I Oslobudsjettet for 2013 var det kun Norwegian Wood av søkerne fra hovedstadens musikkliv som fikk en økning i støtten. Mange er derfor misfornøyde med budsjettforslaget. Nå ligger det an til nye kutt, dersom budsjettrammene ikke blir utvidet.

– Økningen til knutepunktfestivalene tvinger oss til å omprioritere, men det er for tidlig å si noe om hvordan. Enten får vi økte rammer, eller så har vi ikke noe annet valg enn å ta disse midlene fra andre poster, sier Bjercke.

Det endelige Oslo-budsjettet vedtas i begynnelsen av november.

Publisert:

Del: