Festspilldirektøren forlenger ikke åremålet når det går ut etter gjennomført festival i 2019.

Maria Utsi, © Knut Aaserød

Festspilldirektør Maria Utsi i Festspillene i Nord-Norge ønsker ikke å forlenge sitt åremål, og vil avslutte sin periode etter gjennomført festival i 2019, melder Festspillene på sine nettsider mandag.

Utsi tiltrådte som direktør i 2015, og presenterte sitt første festspill i 2016,. I 2017 kom oppstarten av kulturkonferansen Arctic Arts Summit i Harstad med deltakere fra alle de 8 arktiske landene. Dette videreføres i Finland i 2019.

Styret vil i følge nettsiden allerede tirsdag ta stilling til både framdrift og ønsket prosess i rekrutteringen av ny direktør. Det vil om kort tid komme en stillingsutlysning. Målet er at ny festspilldirektør kan ha oppstart tidlig i 2019, slik at det er god tid til å både oppleve festspillene samme år, og legge planer for 2020 og årene etter.

Publisert:

Del: