Undersøkelse viser at pris er utslagsgivende både for om brukere vil betale, og hvilken tjeneste de velger.

© www.spotify.com

Nielsen Music’s Annual Report 2015 er nylig sluppet. Undersøkelsen måler forbruk og vaner til over 3000 musikkforbrukere. Music Business Worldwide (MBW) melder at undersøkelsen viser prissettingen til strømmetjenestene er en barriere for mange forbrukere.

83 prosent av respondentene i rapporten oppga pris som viktigste faktor når de skulle velge strømmetjeneste. 82 prosent pekte på brukervennlighet, mens «bare» 73 prosent mente at musikkutvalget er blant de utslagsgivende faktorer når de skal velg strømmeplattform.

Samtidig svarer 46 prosent av dem som kategoriseres som lite interesserte å abonnere på hverken Spotify, Apple Music, Google Play, eller andre tjenester at løsningene var for dyre. 42 prosent mente de kunne strømme gratis, mens noe færre mente at de ikke ville bruke tjenestene nok til at det ville være verd å abonnere.

Vel så alarmerende for strømmebransjen er tallet på respondenter som sa de trolig ikke vil betale for å strømme musikk i løpet av de neste seks månedene. 78 prosent svarte at det var noe eller helt usannsynlig at de ville abonnere på en strømmetjeneste i altså overskuelig fremtid.

De aller fleste strømmetjenester på det amerikanske markedet har en pris på 9,9 $ i måneden. Flere tjenester som har forsøkt seg med en annen prisstruktur, med lavere inngang, har forsvunnet fra markedet.

MBW peker på at en prisreduksjon på for eksempel Spotify’s premium-modell vil kunne slå uheldig ut for selskapet, og markedet. I 2014 dro Spotify inn 1,08 milliarder Euro, men betalte også ut 876,i millioner Euro, hovedsakelig til rettighetshavere.

Publisert:

Del: