Det er opp til Rock City å levere tjenester som bransjen har behov for, mener Øyvind Håbrekke (Krf) i Kulturkomiteen på Stortinget.

© stortinget.no

I Familie- og kulturkomiteens innstilling til kulturbudsjettet for 2012 heter det blant annet «Rock City er et ressurssenter for profesjonell musikk som tilbyr nye utdanninger, kompetanse og et bransjesenter som i tillegg inneholder et opplevelsessenter for trønderrock. Komiteen viser til at Rock City har et nasjonalt ansvar i forhold til profesjonalisering av bransjen.»

Les intervju med daglig leder: - For hele landet

— Rock City er et kompetansesenter for hele rammen rundt artistene. Olav Duun videregående skole i Namsos har et utdanningstilbud i forhold til bransjen og Rock City som er unikt i nasjonal sammenheng. Gjennom kompetansesenteret tilbyr Rock City også kurs som ikke bare er knyttet til skolen, og det kan like naturlig ligge i Namsos som i Oslo, tenker vi, sier Gunn Karin Gjul (Ap), som leder Familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

— Opp til Rock City
I sitt alternative budsjettforslag har Kristelig folkeparti (Krf) foreslått å styrke Rock City i Namsos med ytterligere én million kroner, noe det ikke er flertall for på Stortinget.

— Rock City skal være et bransjesenter for bedrifter som driver med virksomhet innenfor rock og pop og tilstøtende virksomheter. De skal i tillegg gi utdanningstilbud, drive med dokumentasjon og opplevelsessenter. Når vi først har investert i et sånt senter må de ikke bare etableres og drives på et minimum, de må få anledning til å blomstre. Krf er opptatt av å sikre dem gode vilkår, sier Øyvind Håbrekkke, stortingsrepresentant for Krf og medlem i Familie- og kulturkomiteen.

— Hva er etterspørselen etter det Rock City skal tilby?

— Det vil vise seg. Jeg vil tro at det er behov for et bransjesenter som støtter opp om mange av de aktørene som driver på dette området. Det er opp til Rock City selv å vise at de kan levere tjenester og et tilbud som bransjen har behov for. Det blir spennende å se i hvilken grad de lykkes med å bygge et utdanningstilbud. Jeg antar de også vil være ressurssenter for andre i andre deler av landet, men at de samarbeider i Namsos er naturlig, sier Håbrekke.

Publisert:

Del: