Torsdag før høstjevndøgn, døgnet der natt og dag er like lange, kan små og store Oslo-borgere oppleve Akerselva i en stemningsfull og trolsk atmosfære: 2 600 fakler skal lyse opp langs elven hvor spennende kulturinnslag vil råde høstgrunnen. I samarbeid med bydel Grefsen-Kjelsås presenter Drivhuset og Black Box Teater en unik konsert ved Akerselvens øvre del, nærmere bestemt nedenfor Frysjafossen. Det blir anledning til å høre gratis musikk mellom klokken 19 og 22.

Akerselva i fakkellys

For fjerde år på rad arrangerer alle bydelene med tilknytning til Akerselva kultur- og naturvandringen “Elvelangs i fakkellys” – nesten en mils spasertur i et av Oslos flotteste turområder, fra Maridalsvannet i nord til Vaterland i syd, hvor en ny kulturopplevelse venter rundt hver sving.

Rundt om i bydelene har barn og voksne sammen med profesjonelle kunstnere forberedt seg i lang tid og stiller med ulike bidrag som gjør dette til en begivenhet av de sjeldne. Med fjorårets 20 000 besøkende og 50 kulturinnslag har vandringen utviklet seg til å bli et av de største kulturarrangementene i Oslo.

I samarbeid med Bydel Grefsen-Kjelsås presenterer LilleBox – Black Box Teaters program for barn og unge – en unik konsert ved elvens øvre del: Gjennom to skoledager har musikere fra musikkverkstedet Drivhuset og to 3. klasser fra Grefsen skole laget egne instrumenter og selv komponert musikk. Målet har vært å la elevene selv være aktive og gjøre seg erfaringer med musikalsk utforskning, samarbeid, komponering og fremføring.

Instrument-oppfinnerne Jon Halvor Bjørnseth og Isak Anderssen i Drivhuset har delt elevene inn i fire grupper etter instrumenttyper, alle med ulike farger på klærne. Torsdag finner vi det unge orkesteret langs stien nedenfor Frysjafossen; en rød, blå, svart og hvit gruppe som hyller høstjevndøg i full dur på blåsere, slagverk, strenge- og treinstrumenter.

Offentlig transport til Oset/Maridalsvannet foregår med buss nr. 22, 25, 37 og 55, eller toget til Kjelsås stasjon. For nærmere informasjon om arrangementet Elvelangs i fakkellys, kan interesserte kontakte Bydel Grefsen-Kjelsås, via nettsidene bydel-grefsen-kjelsas.oslo.kommune.no.

Konserten går av stabelen torsdag 18. september, har gratis adagang, og arrangeres mellom klokken 19 og 22.

Publisert:

Del: