Norsk kulturråd har tatt initiativet til forskningsprosjektet ‘Lokalt kulturliv i endring’. Prosjektet har som mål å framskaffe kunnskap om de utfordringene kulturlivet lokalt og regionalt står overfor i dag. Forskerteamet har nylig besøkt Storåsfestivalen: – Her er vi blant annet interessert i hvordan det er mulig for ei lita bygd å arrangere en av Norges største rockefestivaler; og hvordan festivalen virker tilbake på bygdas kulturliv, sier prosjektleder Olaf Aagedal.

Storåsfestivalen (Foto: Therese Marie Tande/Storåsfestivalen)

Av Janne Stang Dahl, Norsk kulturråd

Prosjektet gjennomføres av Diakonhjemmets høgskole (Diaforsk) og Norsk senter for bygdeforskning ved henholdsvis Olaf Aagedal og Mariann Villa. Forskerne er nå i gang med case-studier i Drammen, Meldal og Kirkenes. Det skal også gjennomføres en nasjonal spørreskjemaundersøkelse.

Festivalkultur

Prosjektet undersøker nye eller sterkt voksende trekk i lokalt kulturliv, som for eksempel festivalkultur, internasjonalisering, bruk av kultur til lokal imagebygging og næringsutvikling.

Sosiolog og prosjektleder ved Diaforsk, Olaf Aagedal, kan fortelle at forskerteamet nylig besøkte Storåsfestivalen i Meldal.

— Her er vi blant annet interessert i hvordan det er mulig for ei lita bygd å arrangere en av Norges største rockefestivaler; og hvordan festivalen virker tilbake på bygdas kulturliv, sier Aagedal.

Drammen, Kirkenes

— Drammen er valgt ut som case på grunn av sin aktive bruk av kultur i stedsutviklingen. Utviklingen av områdene langs Drammenselva er eksempel på en prosess vi ser mange steder der gamle industriområder “kulturiseres”. I tillegg er området også kulturpolitisk interessant som det stedet i Norge etter Oslo hvor man finner den høyeste andel av befolkningen med multietnisk bakgrunn.

— Det siste caset, Kirkenes, har lenge vært et møtested mellom ulike nasjonaliteter. Nå blir det lokale kulturliv preget av nordområdepolitikken og Barentssamarbeidet, forteller Aagedal.

Forskerne formidler foreløpige resultater til aktuelle brukere underveis. Prosjektet presenteres på Norsk Kulturforums landskonferanse i Arendal 19.-21. september, og 25. oktober arrangeres det en workshop i Trondheim om festivaler og lokal begivenhetskultur.

På denne måten håper de å få nyttige innspill i forskningsprosessen og å stimulere til debatt om de problemstillinger prosjektet tar opp. Resultatene fra prosjektet vil bli formidlet gjennom rapporter, fagartikler, avisartikler, foredrag og seminarer.

Konferansen ”Kulturliv i endring” – NOKUs landskonferanse 2007 holdes i Arendal i dagene 19.-21. september. Konferansen er åpen for alle interesserte. Program, praktiske opplysninger og påmeldingsskjema finner du her. Påmeldingsfrist er 31. august.

Norsk kulturråd har bevilget 3 150 000 kroner til prosjektet.

Publisert:

Del: