– I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2007 avvikles støtteordningen til lokale musikktiltak (LOK), som til nå har vært forvaltet av Norsk kulturråd. Dette vil blant annet bety 400.000 kroner mindre til lokal konsertaktivitet i regi av Musikkens Venner. Det hevder denne foreningen som uttrykker bekymring til hva statsbudsjettet medfører for frivillige konsertarrangører rundt om i landet.

Matematikk_illustrasjon

Musikkens Venner er arrangør av klassiske konserter og vi er en viktig oppdragsgiver for mange av våre profesjonelle klassiske utøvere. I dette innlegget stiller de seg kritiske til det ferske kulturbudsjettet:

6 millioner forsvinner

For oss og de mange frivillige konsertarrangører rundt om i landet vil det absolutt merkes at 6 millioner i støtte til lokal konsertaktivitet forsvinner. LOK har vært og er et viktig tilskudd for Musikkens venner. I 2005 ble ca 400.000 fordelt til 25 av våre arrangører.

Dersom disse pengene forsvinner blir det mindre å lage konserter for og en tøffere hverdag for frivillige konsertarrangører.

Kan økte midler til Rikskonsertene være løsningen?
Statssekretær i Kultur- og kirkedepartementet, Randi Øverland, opplyste i mandagens sending av Midt i musikken på P2 at det var ingen grunn til uro for konsertarrangørene. De 6 millionene skal bl.a. omfordeles til Rikskonsertene. Det er flott, men det kommer antagelig ikke de små arrangørene til gode.

Dette er arrangører som fyller de intime konsertlokalene med levende musikk slik at også folk som bor på mindre steder kan få oppleve store konsertøyeblikk. For disse arrangørene er de fleste av Rikskonsertenes produksjoner for store og dyre.

Problemet forsterkes også når arrangørene mister tilskuddet som kan være med på å finansiere spennende tilbud fra Rikskonsertene.

Etterlyser støtte som sikrer helårsarrangørene innenfor alle sjangere
Kulturminister Giske viser også til at LOK-ordningen fjernes fordi den er dyr å administrere og at kommunene er nærmere til å fordele midler til lokale konserttiltak.

Det som forundrer oss er at regjeringen stryker ordningen før en tilsvarende ordning er på plass, en ordning som ikke er avhengig av den enkelte kommunes kultursatsing.

Musikkens Vennerer et landsomfattende arrangørnettverk innenfor den klassiske sjanger. De representerer 35 lokallag som i 2005 arrangerte 262 konserter.

Publisert:

Del: