Fusdahl tiltrer stillingen 1. mai 2016.

Line Fusdahl Foto: Marius Fiskum / www.mariusfiskum.no

Line Fusdahl er ansatt som ny direktør for Nordlysfestivalen.

Festivalen har bak seg en periode med store omstillinger og styret mener Line Fusdahl er for å videreutvikle festivalen. Det kom inn i alt 11 søkere til stillingen.

Line Fusdahl har de siste fire årene arbeidet som byråd for finans i Tromsø kommune og som fylkesrådsleder i Troms Fylkeskommune. Hun har internasjonal erfaring gjennom utstrakte nettverk i Barentsregionen og EU. Fusdahl har hatt ledende administrative stillinger innenfor musikk, kunst og kultur fra Tromsø Symfoniorkester og Nordnorsk Opera og Symfoniorkester. Hun deltok aktivt i fusjonen mellom orkesteret i Tromsø, Opera Nord, Musikkteateret i Bodø og Bodø Sinfonietta.

– Line Fusdahl vil med sine lederegenskaper og kompetanse utfylle og videreutvikle det viktige arbeidet som Øyvind Bakkeby Moe og staben har utført de siste tre årene», sier styreleder i Nordlysfestivalen, Roar Dons i en pressemelding.

Fusdahl tiltrer stillingen 1. mai i år.

Publisert:

Del: