Operasangeren Solveig Kringlebotn (46) får årets Lindemanpris for sine store internasjonale triumfer.

Solveig Kringlebotn

”Solveig Kringlebotn står fram som en stor kunstner i internasjonal sammenheng. Som operaartist engasjeres hun til betydelige og krevende roller av de største og mest prestisjefylte scener over hele verden – i New York, San Francisco, London, Milano og Paris. Som konsertsanger har hun høstet kunstneriske triumfer med store orkestre og fremstående dirigenter – i London, Berlin, Edinburgh, Salzburg og Los Angeles”, heter det i juryens begrunnelse.

Lindemanprisen deles vanligvis ut hvert år til en komponist, utøver eller pedagog, som har gjort en spesielt fortjenstfull og/eller betydningsfull innsats i norsk musikkliv. Prisen skal bidra til å fremme norsk musikkliv ved å fremheve særlig fremtredende musikeres innsats. Prisen er i 2010 på 150.000 kroner og deles ut av styret for Lindemans Legat.

I begrunnelsen for valget av Solveig Kringelbotn som årets vinner, påpeker juryen at også norske publikummere har hatt flere anledninger til å oppleve Kringlebotn både på operascenen og konsertpodiet de siste årene.
“Hennes repertoar er stort og spenner vidt. Ikke minst har hun markert seg i de store former både på operascenen og konsertpodiet med verker av Tsjaikovski, Wagner og Strauss, Sjostakovitsj, Berg og Lutoslawski”, skrives det.

De fremhever videre at uttrykket folkekjær ikke sjelden benyttes om årets mottaker av Lindemanprisen. Selv om hennes karriere først og fremst utspiller seg i det aller øverste sjikt av internasjonalt musikkliv, mener juryen at Kringlebotn som kunstner utstråler en genuin innlevelse også i de små formater.

”Slik framstår hun også som forbilde for unge sangere; hun har vist at man systematisk og målrettet kan bygge en enestående internasjonal karriere innen det store og krevende repertoaret, samtidig som man kan beholde og formidle gleden over å musisere i det lille format for et bredt publikum”, uttaler juryen.

Dette i følge en pressemelding.

Publisert:

Del: