Justisministeren vil la det være opp til lokale myndigheter å avgjøre skjenkereglene for festivaler.

Per-Willy Amundsen, © Olav Heggø, Fotovisjon

Politidirektoratet (POD) sendte i november ut et brev til politidistriktene der det påla arrangører av russefestivaler å søke om skjenkebevilling også for parkeringsplasser og overnattingsleirer. Til Aftenposten bekreftet direktoratet at dette ikke kun var en regel rettet mot russen, men også omfattet musikkfestivaler med festivalcamp.

Dette fikk blant annet Norske konsertarrangører, og leder i Venstre; Trine Skei Grande til å reagere. I et skriftlig spørsmål til statsråden spurte Grande:

– Mener statsråden at alkoholregelverket er ment å hindre nytelse av medbrakt alkohol på festivalcamper, og vil statsråden instruere Politidirektoratet om å sikre at festivalcampene fortsatt kan være en del av Festival-Norge.

VG melder onsdag at justisminister Per-Willy Amundsen nå ber POD om å trekke tilbake brevet om rammevilkår for festivalarrangører. Ministeren vil at vurderingen av skjenking heller skal gjøres i hvert enkelt tilfelle, av lokalt politi.

– Det innebærer at Festival-Norge blir som før. Sunn fornuft tilsier at vurderingene av rammene rundt den enkelte festival gjøres lokalt. Slik har det vært tidligere, og slik blir det i fremtiden, sier Amundsen til VG.

Publisert:

Del: