En av Norges ledende aktører innen samtidsmusikk, organisasjonen Ny Musikk, varsler nå en moderniseringsprosess. På foreningens landsstyremøte i Tromsø, som ble avholdt forrige helg, valgte foreningen komponisten Lars Petter Hagen (27) til ny president. Hagen vil ta over for avtroppende president, Lene Grenager.

Lars Petter hagen

“En større gjennomgang av organisasjonen vil ta sikte på å styrke formidlingsarbeidet, ved å omstrukturere organisasjonen og ved stadig å bringe ny og nyskapende musikk av norske og internasjonale komponister ut til et interessert publikum”, lød et av de sentrale vedtakene som ble fattet under foreningens landsstyremøte i Tromsø.

Ny Musikk sto i 2002 bak over 100 arrangementer, i hovedsak konserter, men også seminarer og workshops. I tillegg utgis plater på labelen Albedo. Blant mange arrangementer må nevnes ensemblet Cikadas deltagelse på store internasjonale satsninger, konsertserien Blålyd, musikkverksteder for unge og repertoarutviklingsprosjekter for amatørmusikklivet.

Det er foreningens ni lokalavdelinger rundt om i landet (Hålogaland (Tromsø), Troms (Harstad), Nordland, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Hedmark og Oslo), Cikada, foreningens egen komponistgruppe og den sentrale produksjonsstaben som organiserer alt dette. Mye av aktivitetene, særlig i lokalavdelingene, er basert på et stort engasjement og frivillig innsats.

Lars Petter Hagen er utdannet komponist fra Norges Musikkhøgskole. Han var med å starte tidsskriftet Parergon, og har tidligere sittet fire år i foreningens arbeidsutvalg. For tiden arbeider Hagen som huskomponist ved NOTAM (Norsk nettverk for Teknologi, Akustikk og Musikk).

Ny Musikks sentraladministrasjon ligger i Oslo. Ny Musikk formidler samtidens kunstmusikk via konserter, CD-produksjon, verkstedsarbeide, Ny Musikks Komponistgruppe og ensemblet Cikada. Organisasjonen samarbeider ellers fast med Drivhuset, Ultimafestivalen, Blå og før nevnte Parergon. Det sistnevnte tidsskriftet for samtidsmusikk er initiert og drevet av komponister og utøvere, med utgivelser fire ganger i året.

Publisert:

Del: