9. april lanseres en ny standard som skal sikre at norske musikklokaler blir bedre.

Mange utøvere opplever dårlige lydforhold både for øving og til konserter, og det bygges øvingsrom og konsertsaler uten at det stilles krav til lydforhold.

Norsk musikkråd har initiert et arbeid for å sikre at landets ca. 500 000 profesjonelle og amatørmusikerne i Norge skal få bedre lydforhold ved øving og konserter.

Arbeidet skjøt fart da rådet for et år siden lanserte en kampanje for å få økt oppmerksomhet rundt lokalene problemstillingen.

Leder i musikkrådet, Magnar Bergo, kunne den gangen fortelle at idretten har vært modell; De har utarbeidet standardkrav til rommene de bruker, hva gjelder lys, luft, lagringskapasitet osv, og dette er tilpasset ulike idrettsgrener.

Siste nytt rett i innboksen: Ballades nyhetsmail

I tillegg har idretten har en egen finansieringsmodell.

— Når en kommune skal bygge lokale idrettsanlegg, utløses statlige midler på ca 1/4 av utgiftene.

Det er en slik ordning kultur- og musikklivet nå ønsker seg, sa Bergo.

Verktøy
9. april lanseres en ny Norsk Standard, NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse.

Denne skal være et verktøy for musikere, planleggere, kommuner og andre som ønsker å skape gode lydforhold i nye og eksisterende musikkrom.

Lanseringsprogrammet finner du her.

Publisert:

Del: