Prisen ble i dag overrakt i dag ved Kulturskolenes lederkonferanse.

Årets kulturskolekommune utdeles av Norsk kulturskoleråd og går til kommuner som gjennom sin kulturskolevirksomhet viser at de prioriterer tilbudet særlig høyt, samtidig som de kan tjene som foregangskommuner overfor andre.

Prisen blir i år utdelt for 15. gang, og juryen har følgende begrunnelse:

Kommunen framstår som et meget godt eksempel på en kommune som i utgangspunktet har betydelige utfordringer knyttet til spredt bosetting i kommunen og reiseavstander, men som på tross av det har oppnådd høy deltakelse i kulturskoletilbudet.

Det har vært en bevisst satsing på bredde i kulturskoletilbudet, også utenfor musikkfag, som har vært medvirkende til høy deltakelse i kulturskolen. Kombinasjon av å gi kulturskolen gode lokaler, i samarbeid med lokalt næringsliv, og desentralisert undervisning tilpasset elevenes behov, har gitt gode resultater.

Årets jury har bestått av Kirsti Saxi (senterleder ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen), Helge Eide (områdedirektør for interessepolitikk i KS) og Morten Christiansen (direktør i Norsk kulturskoleråd).

Tidligere prisvinnere
2014: Stavanger           (Rogaland)
2012: Tana/Deanu       (Finnmark)
2010: Fjell                   (Hordaland)
2007: Fredrikstad        (Østfold)
2006: Skien                 (Telemark)
2005: Eidsvoll             (Akershus)
2004: Østre Toten      (Oppland)
2003: Asker                (Akershus)
2002: Tromsø             (Troms)
2001: Bergen               (Hordaland)
2000: Porsgrunn          (Telemark)
1999: Trondheim        (Sør-Trøndelag)
1998: Kåfjord              (Troms)
 1997: Namsos             (Nord-Trøndelag)

 

 

Publisert:

Del: