DEBATT: Artikkelforfatterne ønsker å få likestilt kunstnerisk ytringsfrihet med annen ytringsfrihet. Men først må hindrene for friby Harstad løses.

Deeyah Khan (Fuuse AS), Ole Reitov (Freemuse) og Jan Lothe Eriksen (SafeMUSE) står sammen bak innlegget som er skrevet i forbindelse med Music Freedom Day.


I desember skrev avisen Tidens Krav om den palestinske perkusjonisten Samer Jaradat. Han var på turne med Trondheimssolistene og Henning Sommerro, samt den profilerte palestinske sangeren Rim Banna. Mot slutten av turneen ble Jaradat ved en kontrollpost hentet ut av turnebussen av israelske myndigheter, arrestert og senere dumpet på et øde sted. Anklagen skal angivelig ha vært at hans papirer ikke var i orden.

I den store sammenhengen er dette en relativt uskyldig sak, selv om den var skremmende nok for dem som var implisert. I et større bilde føyer den seg inn en lang rekke saker som omhandler trakassering og forfølgelse, sensur og forbud, fengsling, tortur og endog drap, som musikere, komponister og tradisjonsbærere på musikkområdet utsettes for – over hele kloden. Fordi de driver med musikk.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook
Ballade på Twitter

I Norge kjenner vi godt til brenning av feler som djevelens instrument, og forbud mot joik helt opp til våre dager. Algeriske Lounès Matoub ble drept i 1989 etter retur til hjemlandet fra sitt eksil i Paris. Til BBC sa han før drapet at «den som ingenting vet er imbesil, men den som vet og intet sier er kriminell”. Lisandro Guarcax, tradisjonsbærer i Guatemala, ble drept etter retur fra Riddu Riđđu i 2010. Ferhat Tunç, en av de viktigste kurdiske stemmene, har vært gjennom flere titalls rettssaker i Tyrkia og blitt dømt. Kvinnelige iranske sangere får ikke opptre offentlig i hjemlandet. Tibetanske sangere dømmes til fengslet i inntil seks år av kinesiske myndigheter for å synge om Tibet. Navnelisten er lang og historiene mange, og dekker de fleste musikalske sjangre.

Hinder for friby
Freemuse, internasjonal ytringsfrihetsorganisasjon på musikkområdet, la sist uke frem sin rapport for 2013. Den omfatter 109 dokumenterte saker, hvorav 18 fengslinger og 19 drap på musikere og musikkskapere som følge av deres musikkaktivitet. Virkeligheten er antakelig langt mer dyster.

Les også: Frihetskamp for stemme og tone

Med støtte bl.a. fra Utenriks- og Kulturdepartementet har SafeMUSE siden 2011 arbeidet med etablering av en fribyordning for forfulgte musikere og komponister, for å gi disse en tilsvarende mulighet som fribyordningen for forfattere gir. Harstad tilbød seg allerede for et år siden å bli første norske friby for en musiker.

Dessverre har det til nå ligget flyktningepolitiske hinder i veien hos Justisdepartementet. Dette bør nå la seg løse raskt for å få likestilt musikere med forfattere på dette området.

Gjennom en slik ordning kan Norge motta motiverte flyktninger, og lokalsamfunn kan få tilført kompetanse og integreringsvillige artister i et viktig ytringsfrihets- og demokratibyggende arbeid. Harstads kandidat lever i dag i stor fare i eksil med sin familie.

Ikke bare forfattere, musikere og komponister er utsatt. Kunstnere innen alle disipliner forfølges og fengsles. For 2013 dokumenterer Freemuse på artsfreedom.org 199 saker med brudd på ytringsfriheten mot kunstnere innen alle områder.

Ikke systematisk belyst
Kunst og kunstneriske uttrykk er anerkjent av FN som en viktig del av menneskelig utvikling og en viktig faktor i kampen mot fattigdom. Kunstneriske uttrykk har potensial til å bidra til kulturell bevissthet, samfunnskritikk og samfunnsendring. Kunst er ofte midtpunkt under kulturelle, sosiale, religiøse og politiske konflikter. Dette gir kunstnere rolle som sentrale og utsatte endringsagenter, ofte i første linje.

Les også: I ytringsfrihetens navn

Kunstnerisk kreativitet og aktivitet er nødvendig for utvikling av levende kulturer. Sensur og/eller undertrykking av kunstnerisk ytringsfrihet er ødeleggende for slike prosesser, og kveler debatt, åpenhet og demokratiutvikling. Det genererer enorme kulturelle, sosiale og økonomiske tap i samfunn, fratar kunstnere uttrykksmuligheter og levebrød, og skaper usikkerhet og angst for alle som arbeider i kunstområdene og deres publikum. Avskaffelse av slik sensur og implementering av FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter gir positive ringvirkninger i hele samfunnet.

I 2013 kom den første FN-rapporten på området, “The right to freedom of artistic expression and creativity” fra FNs Spesialrapportør for kulturelle rettigheter. Den fremhever mange av problemene knyttet til brudd på kunstnerisk ytringsfrihet på et generelt nivå uten å nevne landsspesifikke saker. Dette viser at problemene til nå ikke har blitt belyst systematisk.

Rapportering av menneskerettighetsbrudd på kunstnerisk ytringsfrihet er ikkeeksisterende i FNs Menneskerettighetsråds “Universal Periodic Reviews” (UPR).

Og store internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner fokuserer på media i sine rapporter om ytringsfrihet. Med støtte fra Norsk UD oversender Freemuse og en ytringsfrihetsorganisasjon i Egypt i disse dager den første UPR-rapport til FN som fokuserer på sensur av kunstnerisk ytringsfrihet.

14. februar inviterte utenriksminister Børge Brende norsk organisasjonsliv til felles innsats. Statsråden bad om innspill til kommende stortingsmelding om menneskerettigheter i utenriks- og utviklingspolitikken.

Siden kunstnerisk ytringsfrihet i så liten grad har hatt fokus i internasjonale fora er Norge i en unik posisjon til å kunne ta en lederrolle i arbeidet.

Ved å arbeide for respekt for kunstnerisk ytringsfrihet og forståelse for kunstens rolle for menneskerettigheter og demokratiutvikling, kan Norge løfte frem kunstnerisk ytringsfrihet som forutsetning for fred og stabil utvikling. Vi utfordrer derfor Brende til å fremme kunstnerisk ytringsfrihet som et prioritert område i sin strategi for utenriks- og utviklingspolitikken, på lik linje med menneskerettighetsarbeidet i andre sektorer.

Norge kunne i jubileumsåret 2014 ta et viktig globalt steg videre i arbeidet og etablere et senter for kunstnerisk ytringsfrihet. Dette kunne omfatte overvåking og dokumentasjon, forskning og utvikling/utdanning, friby- og residensprogrammer og en internasjonal pris. Vi vil gjerne initiere dette i dialog med UD.

FAKTA:
Fuuse AS er et produksjonsselskap for musikk, kunst og film med formål å dyrke frem sosial aktivisme og bevissthet, etablert og ledet av den norske Emmy-belønnede filmskaperen, artisten, produsenten og menneskerettighetsaktivisten Deeyah.
Freemuse er en uavhengig internasjonal og prisbelønt medlemsorganisasjon som arbeider for ytringsfrihet på musikkområdet verden over, initiativtaker til Music Freedom Day og som har konsultativ status overfor FNs økonomiske og sosiale råd, ECOSOC.SafeMUSE er en uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for å tilby fribyplasser og residenser for forfulgte musikere og komponister i nært samarbeid med Freemuse, vertsbyer og -organisasjoner, i første omgang i Norden.

I 2013 dokumenterte Freemuse totalt 109 saker med brudd på ytringsfriheten og menneskerettighetene overfor musikeres og komponister. Dette omfatter 19 drap, 18 nylig fengslet, fire fortsatt fengslet fra tidligere år, 7 bortført, en angrepet, 7 truet eller forfulgt, 4 tiltalt eller straffeforfulgt, 16 anholdt, samt 33 tilfeller av sensur. Statistikken er basert på rapporter publisert på freemuse.org i 2013 og som fant sted i løpet av 2013. (For komplett statistikk og bakgrunn se freemuse.org.)

Publisert:

Del: