INNLEGG: Hva har skjedd som gjør at norske kulturskoler opplever et lite tidsressurs-helvete?

Rockeband er en av de mest populære tilbudene på Namsskogan kommunale kulturskole, og et av høydepunktene er Ungdommens kulturmønstring., © Kulturskolen

Musikernes fellesorganisasjon (MFO) har foretatt en undersøkelse blant over 700 kulturskolelærere. Utgangspunktet for undersøkelsen var å finne ut noe om tidsressurs-problematikken i kulturskolen, samt finne ut hvorfor det er få fulle stillinger i kulturskolene.

Av undersøkelsen kan man lese at det er flere lærere som sier nei takk til større stillinger fordi det er vanskelig å kombinere denne type jobb med familie og sosialt liv. Man kan også lese at forholdene ved arbeidsplassen, deriblant tidsressursen per elev, har innvirkning på om man ønsker å jobbe i kulturskolen.

Les også: Intervju med Rian om undersøkelsen

De viktigste funnene fra undersøkelsen er:

* Den gjennomsnittlige tidsressursen i kulturskolene ligger mellom 19 og 25 minutter pr elev, 68,7 % av lærerne melder om at tidsressursen ved sin skole ligger i dette intervallet. 19,4 % av lærerne melder om lavere tidsresurs enn dette, 12,0 % om en høyere tidsressurs.

* Over halvparten av lærerne (53,0 %) mener at tidsressursen ved sin skole er dårlig eller meget dårlig.

* 82,5 % av læreren mener at en økning av tidsressursen med 6 minutter per elev ville gi noe bedre, bedre, eller mye bedre kvalitet på undervisningen.

* 82,1 % av lærerne hadde noen eller mange ganger opplevd å ikke få gjøre undervisningsarbeidet som lærer på en forsvarlig måte på grunn av liten tidsressurs.

* 80,7 % av lærerne har noen eller mange ganger brukt av sin egen fritid til å undervise elever.

* 39,9 % av lærerne har noen eller mange ganger vurdert å slutte som lærer på grunn av for liten tidsressurs per elev.

Deltidsarbeid
Mange lærere i kulturskolen arbeider deltid. I denne undersøkelsen svarer 61,6 % at de arbeider deltid i dag. I andre undersøkelser har over 90 % svart at de arbeider deltid. Grunnene til dette er flere, de viktigste grunnene er:

* 21,7 % orker ikke å arbeide full tid, de har ikke krefter til det.

* 52,7 % arbeider med andre ting ved siden av kulturskolen.

* 30,2 % svarer at sin(e) kulturskole(r) er for små for å tilby fulle stillinger.

* 36,3 % svarer at det er for vanskelig å kombinere kulturskolearbeid på ettermiddag og kveld og/eller sosialt liv.

* 16,6 % har omsorg for små barn.

* 10,0 % svarer at sin(e) kulturskole(r) ikke ønsker å ansette i fulle stillinger.

Lærerne i kulturskolene har ofte høy utdannelse, og mange år bak seg i arbeidslivet som gjør at de har stor erfaring. De har stor integritet og de vet hva de snakker om.

Skremmende høyt tall
Halvparten av lærerne som var med på undersøkelsen karakteriserer tidsressursen i sin kulturskole som dårlig eller meget dårlig. Dette er et skremmende høyt tall. Ideelt sett burde man jo ha den tidsressursen man trenger for god undervisning. Det burde ikke være noen som karakteriserer tidsressursen i sin kulturskole som for dårlig.

Spørsmålet man kan stille seg er: Hvorfor er det slik?

Tidsressurs-helvete
Hva har skjedd som gjør at norske kulturskoler opplever et lite tidsressurs-helvete? Utviklingen de siste tiårene har gått flere veier. Eksempelvis har lange ventelister vært et tegn politikerne ikke liker. Det vi da ofte ser er at politikerne kommer med krav om mer effektivitet, hvilket vil si å få inn flere elever for å korte ned ventelistene. Disse kravene kommer som oftest ikke kombinert med økonomiske økninger. Eneste løsning blir da å redusere tidsressursen til elevene. Men når man presser flere elever inn i kulturskolen reduseres kvaliteten på læringen som gis.

Det bør ikke være vanskelig forstå at jo kortere tid man gir eleven, jo mindre sitter eleven igjen med.

Hvorfor har vi slitt med dette i 20 år?
Vi tror at det ikke er noen hemmelighet at lærere i kulturskolen mener tidsressursen er for liten, noe også denne undersøkelsen viser. Derfor overrasker det oss at det blir gjort så lite for å øke denne. Hvor er lederne og politikerne som går i bresjen for å øke tidsressursen? Hvor er planene for å øke den? Hvorfor har vi slitt med dette i 20 år?

At 40 % har en eller flere ganger vurdert å slutte i kulturskolen grunnet lav tidsressurs bør være en vekker for kulturskoleledere, kommunepolitikere, ministre og stortingspolitikere.

Gandhi sa at fremtiden avhenger av det du gjør i nåtiden. Hvis ingen arbeider for økt tidsressurs blir tidsressursen uendret i fremtiden.

Av
Thorstein Holgersen – Hovedtillitsvalgt for MFO i Bergen Kommune.
Hans Ole Rian – Nestleder, Musikernes fellesorganisasjon

Publisert:

Del: