– Vi registrerer med undring at Norsk Kulturråd også ved denne tildelingen har valgt å totalt underkjenne prosjektstorbandet Norske Store Orkester for jazz, mener daglig leder og styreleder for Østnorsk Jazzsenter, Roger Johansen og Lise Gulbrandsen. De to føler også at kulturrådet holder Oslo Jazzfestival og Dølajazz “nede” ved å ikke øke støtten for tredje år på rad.

Norske Store

Av Roger Johansen, Daglig leder, Østnorsk Jazzsenter og Lise Gulbransen, Styreleder, Østnorsk Jazzsenter.

Norsk Kulturråd vender ryggen til storbandmiljøene på Østlandet med støttetildelingen for 2003. Kulturrådet signaliserer med full tyngde at Norske Store fremdeles skal forbli det eneste profesjonelle norske storbandprosjektet som ikke skal vies økonomiske midler som gjør fortsatt drift mulig.

Norske Store orkester for jazz ble etablert høsten 2000 og drives på prosjektbasis av Østnorsk Jazzsenter. Bandet består av noen av landets fremste jazzmusikere, arrangører og komponister. Norske Store har og har hatt en nordisk profil. Man har lagt vekt på å presentere nyskrevet musikk gjennom målrettet samarbeid med nordiske komponister og solister, og høstet meget gode kritikker for de produksjonene som er gjennomført. Bandets musikere har også tatt et betydelig ansvar som instruktører og solister overfor de mange amatørstorbandene i Østnorsk Jazzsenters region. Dette er tydeligvis ikke nok til å bli innlemmet i det gode selskap av ensembler som blir innvilget støtte for 2003.

I tillegg snur Norsk Kulturråd ryggen til andre deler av storbandmiljøet på Østlandet. Storbandfestivalen i Sandvika får ikke støtte. Dette er trolig kroken på døra for en viktig møteplass der amatørmusikere og profesjonelle, nasjonale og internasjonale solister har satt hverandre i stevne med storbandformatet som utgangspunkt i mange år. Dette er også en mørk dag for andre festivaler i vår region: Dølajazz på Lillehammer får merkbar nedgang i støtten og Oslo Jazzfestival står på stedet hvil og blir ”holdt nede” for tredje året på rad uten endring i støtten.

Østnorsk Jazzsenter registrerer imidlertid med glede at støtten til Geir Lysnes Listening ensemble videreføres.

Roger Johansen Lise Gulbransen
Daglig leder, Østnorsk Jazzsenter Styreleder,Østnorsk Jazzsenter

Publisert:

Del: