Ordningen Publiseringsstøtte for musikkinnspillinger skal evalueres.

Kulturrådet er i gang med å evaluere støtteordningen Publiseringsstøtte for musikkinnspillinger. Ordningen har eksistert siden 2012 og Kulturrådet ønsker derfor å sikre at støtteordningen er tilpasset behovene i feltet, utviklingen i platebransjen og andre forhold knyttet til dagens utgivelse av musikk.

Spørsmålene som skal besvares er blant annet:
Hva fungerer i dag?
Hva bør endres?
Hvordan kan ordningen innrettes på best mulig måte for å opprettholde en bred produksjon av kvalitetsutgivelser?

Rådet inviterer søkere, organisasjoner og andre aktører i musikklivet til å komme med synspunkter på dagens ordning og forslag til eventuelle endringer. Møtet holdes tirsdag 7. november i Kulturrådets lokaler i Mølleparken 2 i Oslo.

Påmeldingsfrist er 3. november

Publisert:

Del: