Gaahls uttalelser om kirkebrenning til Bergens Tidende skaper sterke reaksjoner i forbindelse med oppsetningen av Black Metal-musikalen Svartediket på Festspillene i Bergen.

Gaahl, © Vassil

Kristian Espedal, også kjent som Gaahl fra Black Metal-bandet Gorgoroth, spiller en viktig rolle i oppsetningen av musikalen Svartediket. Musikalen skal settes opp på Den Nationale Scene (DNS) og er en del av programmet til Festspillene i Bergen.

Gaahl er kontroversiell på bakgrunn av flere voldsdommer, en av dem for mishandling. Dette har Gaahl sonet i fengsel for. Gorgoroth, hans tidligere band, har også blitt tiltalt for blasfemi i Polen.

Gaahl er kjent for sine anti-kristelige holdninger. I tirsdagens utgave av Bergens Tidende (BT) utdyper Gaahl sine antipatier overfor kristendommen og avisen siterer Gaahl på at religionen ikke har noe i Norge å gjøre.

På spørsmål om han forsvarer å brenne ned flere kirker, slik det ble gjort på 1990-tallet, svarer Gaahl til BT at ”så lenge kirken står for den makten den har og undertrykkelse, bør vi ikke vise kirken sympati.”

— Derfor synes jeg ikke det er galt hvis det skjer igjen; at noen brenner ned kirker. Den symbolske verdien av å brenne ned kirker er viktig.

På spørsmål om han selv kunne satt fyr på kirkebygg, vil ikke Gaahl gi et svar, men sier at han mener sterkt at symbolverdien ved å brenne kirker er bra.

— Men jeg er blitt usikker på om effekten av kirkebrenning er blitt mindre enn verdien av å gjøre det. Jeg frykter det vil styrke kirken at noen angriper den. At de kristne vil stå mer sammen da. Men jeg forsvarer dem som brente ned kirkebygg, sier Gaahl til BT.

Disse uttalelsene har skapt røre i Bergen. Biskop Halvor Nordhaug i Bjørgvin sier til BT at DNS har et stort problem om Gaahl opprettholder sine uttalelser.

— Da bør Bjarte Hjelmeland revurdere kontrakten med ham, mener Nordhaug.

Bjarte Hjelmeland er teatersjef på DNS. Nordhaug sier videre at Gaahl viser skremmende holdninger ved å forsvare kirkebranner.

— Han sier ingenting om at det også gikk menneskeliv tapt under en av kirkebrannene på 1990-tallet. Jeg tror alle, uansett trossyn, er enig med meg i at hans uttalelser viser skremmende holdninger.

— Spørsmålet blir derfor om det er til å unngå at DNS nå gir Gaahl en slags støtte for sine holdninger ved å gi ham denne plattformen han får i form av en rolle i Svartediket. Jeg frykter at deler av Black Metal-miljøet rommer destruktive krefter. Det virker nå som om DNS gir disse mulighet til å komme ut med sitt budskap, sier Nordhaug.

Festspilldirektør Per Boye Hansen sier til BT at det er uakseptabelt at Gaahl forsvarer kirkebranner.

— Festspillene vil ikke bli forbundet med slike uttalelser. I et møte med Bjarte Hjelmeland har jeg gitt uttrykk for at han må løse problemet. Han har arbeidsgiveransvaret for Gaahl i festspillforestillingen Svartediket.

Hjelmeland har tidligere sagt at han ikke vil dømme Gaahl for hans fortid. I etterkant av BTs intervju med Gaahl tirsdag stiller saken seg noe annerledes for Hjelmeland, som mener at man nå befinner seg i en etisk gråsone.

— Akkurat nå er det viktigste, både på vegne av meg selv og DNS, å ta totalt avstand fra de holdningene Gaahl har uttrykt i BT-intervjuet. Mitt livssyn er diametralt motsatt av hans, jeg som nærmest er oppvokst i kirken og betrakter meg selv som en personlig kristen. Men det er ikke slik at jeg automatisk avsetter folk jeg ikke er enig med. Jeg var ikke kjent med Kristians fortid da jeg engasjerte ham til Svartediket. Og jeg kunne ikke vite at han ville gå ut og støtte alvorlige, kriminelle handlinger. Men saken er ikke enkel. Vi befinner oss i et etisk gråsoneland. Det er vanskelig å påberope seg ytringsfriheten for å forsvare Gaahl hvis hans uttalelser til BT kan tolkes som oppfordring til kriminelle handlinger, sier Hjelmeland.

Men Hjelmeland vil ikke trekke forhastede konklusjoner.

— Ingen behøver å diktere meg. Jeg søkte råd hos mange i går, og har konkludert med at jeg først må snakke lenge med Gaahl for å få høre med mine egne ører hva han mener med uttalelsene han ga til BT tirsdag. Så vil jeg vurdere hva jeg skal gjøre, sier Hjelmeland.

Teatersjefen erkjenner et etisk og moralsk ansvar, men også et kunstnerisk, og trekker fram Geirr Tveitt og Knut Hamsun som eksempler på kunstnere med kontroversielle standpunkt.

— Men det er lettere å forholde seg til dem fordi de er døde. Problemet er større når en kunstner plutselig ytrer seg slik Gaahl gjorde til BT, mener Hjelmeland.

BT refererer til en diskusjon mellom biskopen og teatersjefen. Nordhaug mener Hjelmeland og kulturlivet er naive overfor folk fra Black Metal-miljøet.

— Enkelte i miljøet lever ut sine destruktive handlinger. Det er i noen tilfeller sammenheng mellom destruktive tekster og handlinger. Du kan ha gått for fort frem, mener Nordhaug.

Hjelmeland liker ikke biskopens karakteristikk.

— Du sier “de folkene”. Jeg liker ikke helt det utsagnet. Jeg er redd for småborgerlige handlinger. Derfor vil jeg ha lange samtaler med Gaahl før jeg bestemmer meg i denne saken. Men, ja, jeg ser at det kan være en viss naivitet fra min side også, svarte Hjelmeland.

Hjelmeland er nå i Oslo for å snakke med Gaahl, og vil i følge BT tidligst i dag bestemme seg for hva han vil gjøre videre. Biskopen mener Gaahl må trekke uttalelsene offentlig for å beholde jobben i musikalen.

Svartediket presenteres som en Black Metal-musikal og handler om en pastor og jordmoren “Sluggstein-Matja” som skal ha drept og senket hundrevis av barn i drikkevannet Svartediket i Bergen opp mot 1800-tallet. Oppsetningen skal etter planen gå tre dager fra 26. mai til 5. juni på Småscenen på DNS, og er en del av programmet til Festspillene i Bergen.

Publisert:

Del: