Du kan kopiere kopisperrede CD-plater til ”andre relevante formater”, men bryter du andre såkalte DRM-sperrer, bryter du også loven. Det foreslo kulturkomiteén i en innstilling til Stortinget i går. Dermed får platebransjen trolig oppfylt sitt ønske om å kunne ”sperre inne” digitalt innhold – med lovpisken bak speilet. Hvordan en slik lov vil fungere i forhold til den rivende utviklingen innefor teknologi og bruk av underholdningsmedier, er imidlertid vanskelig å forutse.

CD spiller (åpen)

Av Knut Steen

Så langt ligger det altså an til at såkalte DRM-ordninger – en sekkebetegnelse for digitale kontrollmekanismer – vil kunne få beskyttelse under norsk lov.

Hackerlovene beskytter allerede mot innbrudd i databaser og produktkataloger på internett, så det er trolig at DRM-delen av åndsverkloven først og fremst vil rette seg imot kjøpte eksemplarer av fysisk og digital art. Med andre ord: Fonogrammer og musikkfiler som forbrukere kjøper til privat bruk.

Hvordan disse lovene eventuelt vil fungere i praksis, er foreløpig vanskelig å gjette seg til. Noe som imidlertid kommer klart frem av kulturkomiteens midlertidige forslag til lovendring, er at kopiering til MP3 og andre ”relevante formater” fortsatt vil være tillatt – selv om det betyr at kopisperrer må brytes.

Hva som etter hvert blir å anse som ”relevante formater” og ”relevant avspillingsutstyr”, vil trolig bli et stridens eple ettersom teknologien og bruksmønstre for åndsverk utvikler seg.

Noe som imidlertid kommer klart frem av forslaget, er et forbud mot å laste ned åndsverk fra ulovlig fremstilte eksemplarer. Dette betyr at nedlasting av beskyttede filmer, bilder, musikkfiler og liknende fra gratis fildelingstjenester og sakalte ”torrents”, nå blir forbudt.

Nedlasting via slike tjenester vil i de aller fleste tilfeller falle utenfor det som loven beskriver som ”kopiering innefor den private sfære.”

Målet er å ta de som laster ned beskyttede åndsverk i stor stil, i følge kulturkomiteens forslag:

” Hensikten med bestemmelsen er å avklare rettstilstanden og dessuten legge bedre til rette for rettslig forfølgning av brukere som kopierer i utstrakt grad og medvirkere som på ulikt vis bidrar til den omfattende ulovlige distribusjon av innhold som særlig skjer over nettverk. Ved et krav om forsett vil bestemmelsen nettopp ramme de som er klar over at de laster ned materiale fra kilder som ikke innhenter samtykke fra rettighetshaverne for sine aktiviteter. Krav om lovlig kopieringsgrunnlag vil dessuten måtte antas å bidra til redusert bruk av ulovlig materiale, hvilket er klart ønskelig.”

Innstillingen fra kulturkomiteen skal etter planen behandles i en ekstraordinær sesjon førstkommende lørdag. Den midlertidige versjonen av innstillingen kan leses i sin helhet på denne lenken.

Publisert:

Del: