Med 58 millioner tilbake til voksenopplæringsmidlene (VO), er det stor jubel i kultur-Norge over statsbudsjettet for 2007. De rød-grønne partiene lovet å satse på kultur og frivillighet da de overtok. Dette løftet følger de opp når de på neste års statsbudsjett tilbakefører nærmere 58 millioner i voksenopplæringsmidler, skriver

korps 2006/www.musikkorps.no

27 av disse millionene kom på det reviderte statsbudsjettet for 2006, og 31 nye kommer på neste års budsjett.

Dermed er voksenopplæringsmidlene tilbake til nivået fra 2005.

Voksenopplæringsmidlene er viktig støtte til opplæring for kor, orkester og korps over hele landet. Kor, korps og orkester står for ca 20 % av den totale voksenopplæringsaktiviteter i Norge. Voksenopplæringsstøtten er det eneste offentlige tilskuddet som går til selve opplæringen av ungdom og voksne i korps og kor. Midlene er med på å skape aktive kulturutøvere i Norge, ikke bare kulturkonsumenter.

Ordningen har vært under sterkt press de sisten årene, og det er fremdeles et godt stykke igjen til 2002-nivået, da det ble gitt ut 212 millioner kroner i VO-midler.

De frivillige musikkorganisasjonene takker for at regjeringen nå går fra prat til penger. Regjeringen ønsker å utrede ordningen. Vi forventer at regjeringen har en aktiv dialog med det frivillige musikkliv for å sikre at kulturopplæringen styrkes.

Dette i følge en pressemelding fra Norges Musikkorps Forbund, Norges Korforbund, De unges orkesterforbund og Ung Kirkesang.

Publisert:

Del: