En ny kulturoffensiv skal styrke Nordens posisjon i den globale konkurransen.

Trond Giske (helfigur/delt)

– Styrk det kreative næringslivet og den internasjonale kulturdialogen, heter det fra de nordiske kulturministrene, som onsdag presenterte et felles utspill om globalisering på kulturområdet.

Det nordiske kultursamarbeidet skal spille en mer aktiv rolle i den internasjonale konkurransen om velferd, verdier og arbeidsplasser, heter det videre i en pressemelding fra kulturministerens kontor.

Kulturen og kunsten skal være med på å styrke Nordens konkurranseevne og å synliggjøre regionens internasjonale profil.

— Jeg og de andre nordiske kulturministrene ser frem til å følge opp initiativet fra statsministrene. De nordiske landene har mange felles interesser på kulturområdet, og et nordisk samarbeid gjør at vi kan hevde oss sterkere globalt. På dette feltet er det mange offensive aktører, og det er viktig at kulturpolitikken ikke overkjøres av disse, forklarer kultur- og kirkeminister Trond Giske i pressemeldingen.

Som en første oppfølging av statsministrenes globaliseringsutspill tar kulturminister Trond Giske kontakt med nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen med et forslag om felles nordiske satsinger innen de kreative bransjene.

Utvidelsen av det interkulturelle kultursamarbeidet utgjør annen hoveddel av statsministrenes globaliseringssatsing. Ministrene ønsker blant annet å styrke profileringen av de nordiske tradisjonene for kulturdialog og demokratisk samtale. Målet er å optimere utviklingsbetingelsene for både kulturliv og næringsliv gjennom en større kulturell utveksling mellom andre regioner og land.

Dette i følge en pressemelding fra Kulturdepartementet.

Publisert:

Del: