INNLEGG: De kulturpolitiske signalene fra den blåblå regjeringen er at de ikke vil garantere for kulturløftet, at de ønsker en kulturpolitikk for de få og at kulturlivet skal basere seg på mer sponsing. Dette er en politikk Arbeiderpartiet ikke kan stå inne for, skriver stortingsrepresentant Rigmor Aasrud.

© Arbeiderpartiet

Regjeringserklæringen og samarbeidsavtalen som den blåblå regjeringen har forhandlet frem, sier svært lite om hva de har tenkt å foreta seg i kulturpolitikken. De eneste signalene de gir er at de ikke vil garantere for kulturløftet, at de ønsker en kulturpolitikk for de få og at kulturlivet skal basere seg på mer sponsing. Dette er en politikk Arbeiderpartiet ikke kan stå inne for.

Bredde og topp
Kulturløftet har gjennom 8 år hevet kulturens status i det politiske landskapet. Kulturløftet har økt selvtilliten i kultur-Norge, og den rødgrønne kulturpolitikken har hatt i seg både bredde og topp. Bredde gjennom at løftet har favnet flere kulturuttrykk, den har favnet amatører og profesjonelle, samtidig som det har i seg de smale kunst- og kulturuttrykkene og de folkelige uttrykkene. Uten breddekulturen, så får man ikke frem enerne innen de forskjellige sjangrene. Ting henger nemlig i hop.

Les også: Vil motarbeide sentralstyring av kulturen

Vår tid trenger et allmennkulturelt felleskap bygd på felles innsikt, verdier, referanser og symboler, som er viktige forutsetninger for et fungerende demokrati. Et engasjement i en felles virkelighet er i realiteten det viktigste våpen i kampen mot intoleranse og likegyldighet. I denne sammenhengen kan kunsten fungere som et verdifullt kritisk korrektiv og som et vern mot vanetenking og samfunnsmessig stagnasjon. Den kan utfordre oss. Mye tyder på at fremtidens sosiale skiller ikke først og fremst bestemmes av den enkeltes økonomiske arv, men av den kulturelle kapitalen hun eller han har fått med seg i oppveksten.

Næringslivet kan ikke erstatt det offentliges ansvar
Det er nettopp derfor det er viktig å ha kulturelle møteplasser. Bibliotekene er eksempel på en slik arena. Biblioteket trekker til seg forskjellige folk med forskjellige litteraturpreferanser, og så ligger det i bibliotekets oppgave og formidle og utfordre i forhold til litteratur valg. Derfor blir det galt, når signalene fra regjeringen er at man ikke skal låne ut alle litteratursjangere. Men bare satse på det smale.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook
Ballade på Twitter

Et annet eksempel er at vi både har satset på operaen i Oslo, og distriktsoperaer på flere steder i Norge. Dette har vekket operainteressen. Det at vi har den kulturelle skolesekken, kulturelle spaserstokken og den kulturelle nistepakken, gjør at man møter folk på sine egne arenaer og utfordrer på kulturelle uttrykk.

Det er statens oppgave å stimulere til bredde og topp gjennom bevilgninger. Næringslivets bidrag til kunst og kultur vil alltid måtte være et ekstra bidrag til økt aktivitet og spesielle arrangementer. Bidrag fra næringslivet kan ikke erstatte det offentliges ansvar for å opprettholde et mangfold i kulturtilbudene. Det kan ikke bli slik at kulturpolitikken blir den sterkestes rett.

Hva betyr ’frihetsreform’?
Alt dette – og mye mer, er det Arbeiderpartiet mener er viktige elementer i en kulturpolitikk for alle og med alle.

Det store spørsmålet som hele kultur-Norge nå stiller seg: Hva legger den nye regjeringen i begrepet frihetsreform? Vil den nye borgerlige regjeringen gå bort fra Kulturløftet, og kjøre kulturpolitikken på sparebluss?

Det blir ikke mer kultur med mindre penger.

Rigmor Aasrud er kulturpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet

Publisert:

Del: