I fylker der dagens satser for honorar for kunstnere er fra 2016, vil økningen være på 4,9 prosent.

Fra Rikskonsertenes Samtidsmusikkfestival i 2015 Foto: Lars Opstad

KS anbefaler fylkeskommunene å oppjustere satsene for honorering av kunstnere i Den kulturelle skolesekken (DKS) med 4,9 prosent, i tråd med lønnsveksten de siste to årene, melder organisasjonen på sine hjemmesider.

Denne anbefalingen gjøres i påvente av at KS får nødvendige fullmakter til å kunne oppta forhandlinger med alle berørte parter etter at det tidligere i år ble klart at Kulturtanken ikke har et slikt mandat.

For fylkeskommuner som oppererer med satser fra 2016, vil økningen være på 4,9 prosent, og brukes det satser fra den såkalte «Akershusavtalen», vil den nye satsen for lønnsmottakere være kr 3.035,- mens den for oppdragstakere vil være kr 3.899,-.

Alternativet til løsningeni Akershus der endringen har virkgining frra 01.08.2017 vil være å la nye satser tre i kraft fra 1. januar 2018.

Publisert:

Del: