Etter å ha fått knutepunktstatus, har Notodden Bluesfestival gått med betydelige underskudd. Nå trenger festivalen penger umiddelbart.

Notodden Blues Festival 2010, © Tom Helmersen

Notodden Bluesfestival (NBF) gikk med et underskudd på mellom 2,5 og 3 millioner kroner i 2010. Med et samlet underskudd på over tre millioner kroner er festivalens videre eksistens nå truet. Arrangørene ber kommunen om en garanti på tre millioner kroner over tre år for å bøte på likviditetskrisen.

— Vi trenger pengene umiddelbart. Vi har mange ubetalte regninger liggende, sier daglig leder Runar Lia til Ballade.

Kutt i konserter
Avisen Telen skriver at rådmann Magnus Mathisen har anbefalt til formannskapsmøtet, som holdes den 4. november, at dette lånet innvilges.

— Det er administrasjonens vurdering at dersom NBF ikke finner en løsning på likviditetsbehovet kan dette medføre at departementet trekker utnevnelsen som knutepunktfestival. Dette vil resultere i at hele eller store deler av statsstøtten faller bort. Det økonomiske grunnlaget for videre drift av festivalen, slik vi kjenner den i dag, anses dermed som sterkt redusert eller helt borte, skriver rådmannen i sin innstilling til formannskapet, slik den gjengis i Telen.

Daglig leder mener at direkte årsaker til underskuddet blant annet handler om bookinger som har vært mislykkede økonomisk samt en kostbar arrangementsstruktur.

— Vi arrangerer for mange konserter. Vi har for mange spillesteder som har for dårlig inntjening og vi bruker 8-9 millioner knyttet til infrastruktur på de forskjellige scenene. Når billettinntektene var på 5,5 millioner kroner i år byr det på en åpenbar utfordring, mener Lia, som antyder en nedskalering av antall konserter.

— Det er i realiteten det som må til, sier han.

Folkemøte
Onsdag var det folkemøte i Notodden. Representanter for bluesfestivalen møtte befolkningen for å samle innspill og stake ut en vei videre. Men verken styrets leder, Jan Lasse Hansen, eller styremedlem Nita Kapoor var til stede på møtet. Begge ble oppnevnt av Kulturdepartementet da Notodden ble tildelt knutepunktstatusen fra 2008.

Daglig leder forteller at Hansen er rådmann i Fredrikstad og var fraværende på folkemøtet fordi han skulle legge fram budsjettet i Fredrikstad dagen etter. Kapoor har i følge Lia meldt at hennes varamedlem Maj-Lis Stordal, som er sjefredaktør i Norsk Ukeblad, skal møte for henne fast. Stordal var til stede på møtet.

— Jeg har hatt for mye å gjøre på jobben og har rett og slett bedt om å bli fritatt. Jeg var med så langt jeg kunne, men jeg har en jobb som tilsier at det å reise til Notodden for å gå på styremøter ble vanskelig for meg, sier Kapoor, som er direktør i Fredskorpset fra august 2009.

— Jeg skulle ønske at Hansen var på møtet, sier Lia.

— Det skulle jeg også, sier Hansen.

— Men det var en spagat jeg ikke klarte. Jeg er rådmann i Fredrikstad, og dagen etter skulle jeg legge frem budsjettet der. Men vi hadde styremøte på fredag, og jeg ble briefet om hva som hadde kommet frem på folkemøtet da. Det var mange og til dels sprikende synspunkter, som vi nå må diskutere videre hvordan vi skal bruke.

Sager av greinen de sitter på
Hansen sier at styret har sett den økonomiske situasjonen an fra to sider.

— Det ene er kostnadssiden: Vi har identifisert en veldig dyr arrangementsstruktur, som vi tidligere ikke har hatt god nok oversikt over. I fjor høst gjorde vi endringer i ledelsen og sekretariatet, slik at vi nå frem mot årets festival hadde det jeg kaller “orden på bakrommet” og kunne gjøre helt andre analyser. Nå vet vi hvordan det har gått, og hvorfor.

Den andre biten er inntektssiden.

— Hvorfor selger vi ikke like mye billetter som før? Det er like mye folk i byen, men færre av dem kommer til oss. Det har blitt for mange andre arrangører som spiser av bluesfestivalens publikum, samtidig som vi dekker alle kostnader til brannvesen, politi og kommunen. Dette er en helt åpenbar utfordring fremover. Vi er selvfølgelig interessert i at andre skal kunne trekke veksler på festivalen, men det må ikke bli sånn at de andre arrangørene går med overskudd og vi med underskudd – da taper alle, fordi man sager av den greinen man sitter på.

Styret ga på fredag ga administrasjonen i oppgave å jobbe videre med arrangementsstrukturen, og å finne en artist som kan skaffe bluesfestivalen skikkelig oppmerksomhet neste år.

Trenger tilstedeværelse og engasjement
Bluesfestivalen gikk med et overskudd i 2007. Fra den første festivalen som knutepunkt, i 2008, har underskuddene kommet.

— Vi trenger styremedlemmer med tilstedeværelse og engasjement. I en toppledelse er det nødvendig med fokus på økonomi og kompetanse på organisasjon, samtidig som det musikalske også er ekstremt viktig. I tillegg er markedsføring og kommunikasjon med media generelt viktig, sier Lia.

— Det er ikke sikkert at staten har de beste forutsetningene til å plukke ut styremedlemmer, sier Lia.

Overgangen har ikke gått bra
Øystein Ytterbø leder Notodden Bluesklubb, sitter i programkomiteen ved festivalen og har skrevet bacheloroppgaven “Fra lokal amatørfestival til profesjonell knutepunktfestival” ved Høgskolen i Bø. Etter utnevnelsen som knutepunktfestival ble bluesfestivalen pålagt omorganisering fra forening til stiftelse. Stiftelsesstyret er festivalens øverste organ. Ytterbø peker på overgangen til knutepunktfestival som et kritisk punkt for Notodden Bluesfestival.

— I de store offentlige overføringene fra staten ligger en del kriterier og krav til virksomhet og organisasjonsstruktur. Det er den overgangen som ikke har gått slik det skulle ha gått, tror Ytterbø, som avslutter med et spørsmål:

— Hva er best for festivalen; et fast rammeverk fra offentlig hold, eller øremerkede midler?

Publisert:

Del: