Musikernes fellesorganisasjon (MFO) er meget bekymret over de siste dagers rykter om at Kringkastingsorkestret nok en gang vurderes nedlagt. – Senest i fjor hadde vi den samme debatten, som konkluderte med at orkestret verken skulle nedlegges eller reduseres. Vi kan bare håpe og tro at fornuften seirer også i år, uttaler forbundets nestleder Terje Adde.

MFO har i et brev til Kringkastingssjefen pekt på at nedbygging av Kringkastings-orkestret harmonerer dårlig med NRKs vedtektsfestede rolle som en skapende kulturinstitusjon og legitimitet som lisensfinansiert allmennkringkaster. MFO har heller ingen tro på at det er mye penger å spare på nedleggelse av orkestret, fordi NRK da i stedet må bruke penger på å betale for annen musikk i sine programmer.

Terje Adde er sjokkert over at denne debatten blusser opp igjen nå, når det nettopp er framlagt en utredning om symfoniorkestrene, og hele orkesterpolitikken er oppe til vurdering. – Kringkastingsorkestret har en sentral plass i det norske orkesterlandskapet, og orkestrets framtid må ikke under noen omstendighet besegles før det er vurdert i et slikt utvidet perspektiv, hevder han.

Publisert:

Del: