Norske korps betaler årlig 51,5 millioner kroner i moms. Norge Musikkorps Forbund (NMF) stiller seg derfor svært positiv til forslaget om å la momsfritak erstatte automatpenger.

korps 2006/www.musikkorps.no

Årlig bruker hvert korps i snitt 38.000 momsbelagte kroner i instrumentkjøp og vedlikehold. Korpsene betaler årlig 51,5 millioner kroner i moms, uttaler forbundet i en pressemelding.

— Regjeringen opprettet et instrumentfond for to år siden som nå er kommet opp i 5 millioner. Bare her går 1 million direkte tilbake i statskassen i form av moms. Dersom regjerningen endrer avgiftspolitikken, ville det altså gått 1 million mer til korpsinstrumenter for barn og unge neste år, sier konstituert generalsekretær i NMF Harald Eikaas.

Norske korps har vært restriktive med å sette ut spilleautomater, men vil likevel miste 50 millioner kroner årlig når automatmonopolet trer i kraft. Som barne- og ungdomsorganisasjon støtter NMF likevel endringen, og vil gjerne hjelpe Regjeringen med å finne løsninger så ikke den frivillige kultur- og idrettsaktiviteten står igjen med regningen.

— I dag er det 400 musikkorps som har automatinntekter. Momsfritak vil komme alle landets 1700 korps til gode, og vil derfor gi en mer rettferdig fordeling, sier Eikaas.

Publisert:

Del: