Christian Wadahl Uhlen er konstituert som daglig leder i Elin Aamodts permisjonsfravær.

Daglig leder i GramArt, Elin Aamodt, gikk ut i foreldrepermisjon 12. desember. Hun vil være tilbake på jobb høsten 2013.

Christian Wadahl Uhlen, som kommer fra stillingen som advokatfullmektig i GramArt, er konstituert som daglig leder i Aamodts permisjonsfravær.

For å styrke rådgivningstjenesten i Uhlens konstitueringsperiode, er advokat Ingvild Andrea Tellmann ansatt som vikar f.o.m. 1. februar 2013. Tellmann kommer fra stilling som advokat i Finansklagenemnda.

Publisert:

Del: