Styret for Ludvig Holbergs minnefond inviterer unge, nordiske komponister til en konkurranse om fanfaremusikk til den årlige utdelingen av Holbergs internasjonale minnepris. Førstepremien har en verdi på kr. 50.000. 2. og 3. premie er på 25.000 og 15.000 kr.

Holbergprisen

Verket skal vare i maks 3 minutter, og besetningen skal være tre like messinginstrumenter. I tillegg står komponisten fritt til å benytte mulige utvidelser med slagverk, PA og/eller elektroniske lydinnslag fremførbart fra 2 spors CD.

Holbergprisen kan videre informere om at konkurransen er åpen for nordiske komponister under 35 år, dvs. født i 1972 eller senere. Med nordiske komponister menes komponister som har nordisk statsborgerskap eller som bor i et av de nordiske landene.

— Vi ønsker å skape en særegen musikalsk ramme rundt høytidelige tildelingen av Holbergs internasjonale minnepris, og vi er på jakt etter en fanfare som kan fungere som et fast innslag til denne årlige seremonien, sier Jan Fridthjof Bernt, styreleder i Ludvig Holbergs minnepris.

Den årlige tildelingen skjer i Håkonshallen i Bergen. Årets Holbergs internasjonale minnepris overrekkes onsdag 28. november 2007.

Fristen for å sende inn materiale til Holbergprisens fanfarekonkurranse er 15. august 2007.

Juryen

Juryen består av Ivar Frounberg, professor i komposisjon ved Norges Musikkhøgskole i Oslo, Åse Hedstrøm, komponist, som bor og arbeider i Stockholm, og Morten Eide Pedersen, universitetslektor og ansvarlig for komposisjonsstudiet ved Griegakademiet i Bergen. I tillegg vil Frode Thorsen, instituttleder ved Griegakademiet, og en representant fra Holbergprisen delta i rangeringen av de tre beste musikkstykkene.

Holbergprisen

Ludvig Holbergs minnefond deler årlig ut Holbergs internasjonale minnepris for fremragende vitenskapelig arbeid innen fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi. Prisen har en verdi på 4,5 millioner norske kroner (ca. 570.000 Euro), og ble opprettet av Stortinget i 2003. Tidligere prisvinnere er Julia Kristeva, Jürgen Habermas og Shmuel N. Eisenstadt. I tillegg deler fondet ut Nils Klim-prisen til yngre nordisk forsker og arrangerer forskningskonkurransen Holbergprisen i skolen for alle elever i videregående skole i Norge.

For mer informasjon og påmeldingsskjema til Holbergprisens fanfarekonkurranse, se Holbergprisens nettsider.

Publisert:

Del: