INTERVJU: Årets festival foregikk i en situasjon av værmessig unntakstilstand. Det økonomiske resultatet er ikke klart enda, men det er på det rene at festivalen vil gå med et stort underskudd. – Vi hadde budsjettert med et underskudd i utgangspunktet, men det ble større enn forventet på forhånd, sier Pål Fidjestøl, daglig leder i Kongsberg Jazzfestival, til Ballade.

EnergiMölla (Foto: Carl Kristian Johansen)

Av Carl Kristian Johansen

— Vi kan ikke si med sikkerhet hvor mye det er snakk om, og det er skummelt å komme med estimater før man har full oversikt. Men skal jeg antyde noe kan jeg si at det er sekssifret beløp, sier daglig leder Pål Fidjestøl til Ballade.

Hva betyr dette for festivalens økonomi?

— Dette underskuddet burde ikke affisere bookingen til neste år, sier Fidjestøl.

— Vi har fire særdeles gode år bak oss, så vi satset voldsomt i år for å gi litt ekstra tilbake til publikum. Dette året viste med all tydelighet at festrivalarrangering er en risikosport, så det er godt for oss å ha den bufferen vi har.

Årets festival var en ekspandert versjon i forhold antall konserter. Samtidig var flere scener i sving enn vanlig.

Hva kostet penger i år, Fidjestøl?

— Flere konserter betyr større honorarbudsjett og dermed et større inntjeningskrav. Vi hadde tre nye klubbscener, og kuttet ut én. Samtidig hadde vi syv store konserter i Tubaloon i forhold til fire i fjor. Og så ble Kongsberghallen kuttet i år.

Jazzfestivalen har tidligere solgt 15 000 billetter, mot årets 14 000. Festivalen måtte ha solgt 15 000 også i år for å gå i balanse.

Ekspansjon

Kongsberg har scenekapasitet og overnattingskapasitet, har festivalen planer om å ekspandere ytterligere etter årets festival?

— Ikke i antall konserter, men i kvalitet, sier Fidjestøl.

— Reaksjonene i år viser at folk ser tydelig hvor vi vil med festivalen. Vi vil fremdeles fokusere på å bruke mye ressurser på frijazz og impro-jazz, men vi vil også søke ut av den smale sti for å sette perspektiv på det vi driver med.

— Intensjonen er til en hver tid å skape litt sirkulasjon i hjernen rundt hva jazz er for noe. Jazz er ikke en konstant. Den er i stadig endring, og det er viktig å søke ut av tradisjonelle rammer og prøve å fange en tidsånd. Det synes jeg vi har vært flinke til. De to konsertene med Maja (Ratkje, red. anm.) i Trinacria og Oslo Sinfonietta/POING er i så måte veldig viktig programmessig som regigrep, sier Fidjestøl.

Beredskap

Årets festivalcamp, både innendørs i Idrettshallen og utendørs, forsvant i den voldsomme Numedalslågen. Kongsberghallen ble tilbudt som innendørsalternativ, men det ligger langt unna sentrum.

— De som ønsket å campe i telt fikk et litt for dårlig tilbud. Vi hadde en halv plan i bakhånd, men været kom bardust på oss. Tross været var det mange som ville campe i telt. Det lå blant annet et 20-talls telt ved Kongsberg Videregående Skole. Vi trodde de ville søke innendørs, og det var litt derfor at vi ikke fulgte opp det så tett.

Kommer dere til å ha en beredskap i tilfelle lignende episoder oppstår?

— Det er klart, men det er viktig å ikke overfokusere på dette, vi kan ikke bruke all tid og krefter på det. Det var tross alt den største flommen på 80 år, sier Fidjestøl.

Hvordan var stemningen i organisasjonen da det stod på som verst onsdag og torsdag?

— Vi hadde et par krisemøter og var litt på tuppa en periode. Men jeg har lært at vi har et utrolig stødig apparat, og det gikk utrolig greit, sier Fidjestøl.

Kongsberg Jazzfestival allerede flere artister klare til Tubaloon-scenen under neste års festival. Fidjestøl vil ikke røpe hvem dette er.

Publisert:

Del: