FESTIVAL: Ekstrem vannførsel i Numedalslågen har ført til at Nybrua og Myntbrua i Kongsberg sentrum er stengt, og Politiet har bedt om assistanse fra Forsvaret. I Flesberg står 15 000 kubikkmeter tømmer i fare for å rase ut i Lågen. Festivalcampen og Idrettshallen står under èn meter vann. Det handler om naturkreftene framfor musikk på Kongsberg Jazzfestivals første dager.

EnergiMölla (Foto: Carl Kristian Johansen)

Av Carl Kristian Johansen

Ingen konserter er foreløpig avlyst, men scenen EnergiMølla ligger utsatt til mindre enn 100 meter fra fossen.

Dag Otter Johansen, pressesjef i Kongsberg Jazzfestival, sier at det ikke ser ut til at festivalen trenger å avlyse noen konserter.

Onsdagens konsert med Trinacria gikk som planlagt, men pumpene gir fra seg så mye støy at konserter med et snillere lydbilde enn Trinacria ikke vil la seg gjennomføre. Lars Ljosland, daglig leder ved EnergiMølla, sier til Ballade at det ikke vi la seg gjøre å stoppe pumpene under konsertene, men at det jobbes med lydisolerende tiltak inne i lokalet.

Det betyr at dagens konsert med Music for a Weill med Tora Augestad er flyttet til Grandkjelleren., men Jazzkamikaze og Lofthus/Eilertsen/Storløkken skal gå som planlagt.

Øvrige endringer i programmet:

Torsdag:

Ole Jørn Myklebust & Jørn Øien på Det Lille Extra er flyttet innendørs.
String Zone er flyttet fra Barolo til Grand.
The Grand er flyttet ut av Christians Kjeller og blir utekonsert.

Lørdag:

Utearrangementet på Pavescenen er flyttet til festivalgata.

Kommunikasjonsproblemer

Nybrua og Myntbrua i sentrum er stengt, noe som betyr at all kommunikasjon mellom bydelene må foregå over Jernbanebrua nord for byen og Gamlebrua lenger sør. Det betyr en over en dobling av reisetiden over Lågen, noe som kan ha innvirkning på konsertbesøket.

Festivalen mener på sin side det ikke vil ha noen stor betydning for konsertbesøket, men at det kan føre til at billettsalget i døra blir mindre. Det settes ikke opp transport på grunn av trafikksituasjonen.

For campere er Kongsberghallen satt opp som alternativ til Idrettshallen og den tilliggende festivalcampen.

Flom

Forsvaret har mobilisert 600 personer til de flomrammede områdene rundt Kongsberg og Numerdalslågen. Disse skal blant annet tømmeret som står i fare for å rase ut i Lågen.

Politiet ber folk om å holde seg på betryggende avstand fra vannmassene. Vannet skal nå ha sluttet å stige.

Publisert:

Del: