Her stilles det overordnede spørsmålet: “Hvorfor musikk?”

Konferanseprogrammet under bransjefestivalen Vill Vill Vest ble ferdifstilt torsdag.

Konferansen vektlegger i år synliggjøring av betydningen musikk har for mennesker og samfunn. Og stiller det overordnende spørsmålet: “Hvorfor musikk”.
Seminarer under “why music”-fanen vil blant annet vektlegge problemstillinger som:
“Hva er musikk og hvorfor er musikk så betydningsfullt for så mange mennesker?”
“Hvorfor hører vi på musikk og hvordan påvirker musikk hjernen, tankene og følelsene våre?”
Åpningsforedraget vil være ved professor Stefan Koelsch – internasjonalt ledende forsker på musikk og hjernen.

Programmet for øvrig er mangfoldig, og henvender seg til publikum, alle deler av musikkbransjen, både nasjonalt og internasjonalt, og sist men ikke minst til artister.

Konferansen arrangeres på Litteraturhuset i Bergen torsdag 13. og fredag 14. september. Det vil også bli holdt et ettermiddagsprogram på USF Verftet.

Hele programmet kan leses her.

Publisert:

Del: