Med ham er en pioner blandt norske komponister og norsk musikkpedagogikk gått bort.

Sigurd Berge

Sigurd Berge ble født 1. juli 1929, tok lærerskoleeksamen i 1952 og studerte deretter ved Musikkonservatoriet i Oslo. Han studerte komposisjon med Finn Mortensen, og fortsatte sine komposisjonsstudier i Stockholm, København og Utrecht.

Fra 1959 frem til pensjonsalder underviste han ved Sagene lærerskole i Oslo. Som banebryter for samtidsmusikk i norsk skole drev Sigurd Berge en omfattende forelesningsvirksomhet og skrev flere lærebøker og artikler om musikkpedagogikk og kreativ musikkbruk. Han hadde også en rekke verv i musikklivet, bl.a. som formann i Norsk Komponistforening fra 1985 til 1988.

Publisert:

Del: