Kommunens inntekter holder ikke tritt med befolkningsveksten. Det gjør at musikklivet i hovedstaden får nesten tre millioner kroner mindre å rutte med til neste år.

I forrige uke la kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) frem budsjettforslaget for Oslo for 2013.

Fordeling til musikk, både til driftstilskudd til forskjellige organisasjoner og festivaler, er foreslått redusert med 2,8 millioner kroner fra 2012 til 2013.

Den totale rammen for budsjettforslaget for 2013 er 196,6 millioner kroner. I 2012 var rammen på 198,3 millioner.

– Reduksjonen i tilskuddspotten til kunst- og kulturtiltak på mellom 1 og 2 prosent skyldes den totale økonomiske situasjonen til Oslo kommune. Byen opplever en sterk befolkningsvekst, og inntektene holder ikke tritt med de økte kostnadene dette fører med seg, sier kulturbyråd Hallstein Bjercke (V).

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook

Støtte til Norwegian Wood
Det er foreslått én million kroner til Norwegian Wood i neste års budsjett. For første gang mottar Norwegian Wood midler fra Oslo kommune. Festivalen er forøvrig det eneste musikkarrangementet som er nytt på kulturbudsjettet for 2013.

Festivalsjef Jørgen Roll i Norwegian Wood mottok budskapet fra kommunen med lettelse.

– Etter flere år med dårlig vær og med vår slitne balanse er denne støtten svært viktig for Norwegian Wood, sier Roll til Dagsavisen.

– Norwegian Wood er en svært viktig aktør i Oslos rikholdige festivalflora. De har opplevd noen tøffe år med uheldige værforhold, og vi ønsker på denne måten å styrke en festival som lenge har klart seg uten kommunal støtte, sier Bjercke.

Bortsett fra Norwegian Wood er Ungdommens Kulturmønstring (UKM) det eneste musikktiltaket som får en økning i budsjettforslaget. UKM får 800.000 kroner for 2013, mot 700.000 kroner i år.

Les også Bjerckes kronikk : Knutepunktordningen ikke god nok

Svekket konserttilbud
Leder i Østnorsk Jazzsenter Kari Grete Jacobsen mener budsjettforslaget føyer seg inn i en negativ trend. Hun oppfatter budsjettet som et uttrykk for liten satsningsvilje fra byrådets side.

– Vi er selvfølgelig veldig skuffet over at budsjettet som legges frem i år har såpass store kutt. Det er akkurat det samme som skjedde i fjor og året før. Det er leit at ikke byrådet og den nye byråden benytter anledningen til å markere seg sterkere på kulturområdet.

Østnorsk Jazzsenter, inkludert rytmisk kompetansenettverk for Østlandet, søkte om 1,5 millioner kroner for 2013, men har bare fått innvilget 400.000 kroner i budsjettforslaget. Det er 150.000 kroner mindre enn i årets budsjett.

– Hvis budsjettet går gjennom og vi får et slikt kutt, betyr det at jazzklubbene i Oslo får mindre penger å bruke. Det blir lavere honorarer og færre konserter. Dette går utover både musikerne og publikum, sier Jacobsen.

Les også: Slipp kulturlivet fri

Kritiserer kommunen
Ad hoc-delen av kulturbudsjettet øker fra to til seks millioner kroner. I en kommentar i Aftenposten 3. oktober begrunner Hallstein Bjercke omveltningene med at kommunen ønsker å nedprioritere enkelte aktører med lang fartstid «for å skape rom for nye kunstnere».

Daglig leder i Oslo Camerata, Marit Osnes Aambø, mener begrunnelsen til Bjercke om å øke ad hoc-potten for å stimulere til kreativitet og nye initiativ er urimelig. Hun påpeker at mottakere av driftsstøtte er avskåret fra å søke prosjektstøtte.

– Det er meningsløst å frata støtten til institusjoner som har vært tungt inne gjennom flere år og som har dokumentert at de driver seriøst, sier Aambø.

Følg Ballade på Twitter

Oslo Camerata får 200.000 kroner mindre i 2013 i det nye budsjettforslaget.

– Vi må innskrenke prosjekter vi har søkt om å gjennomføre til neste år. 200.000 betyr én produksjon mindre, sier hun.

Differansen mellom årets kulturbudsjett og forslaget for 2013 er regnet ut gjennom en sammenligning av de respektive budsjettpostene for ulike festivaler og musikktiltak for 2012 og 2013.

Publisert:

Del: